Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KREATYWNA POLSKA:

  • Jerzy Kornowicz – prezes
  • Wiesław Podkański – wiceprezes
  • Maciej Strzembosz – wiceprezes
  • Barbara Jóźwiak – skarbnik
  • Jacek Bromski – członek zarządu
  • Włodzimierz Albin – członek zarządu
  • Teresa Wierzbowska – członek zarządu
  • Ludmiła Mitręga – członek zarządu

 

Jerzy Kornowicz – prezes

Jerzy Kornowicz, fot. Michał Hawliczek/Kreatywna Polska

Kompozytor, wieloletni prezes Związku Kompozytorów Polskich, który poza swoją działalnością artystyczną od wielu lat związany jest z organizacjami zrzeszającymi twórców. W latach 1988-90 był przewodniczącym Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, potem w okresach 1989-1992 oraz 2002-2007 zasiadał w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Od 2004 do 2006 roku sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych Ministra Kultury, a w 2003 roku objął stanowisko Prezesa Związku Kompozytorów Polskich. Warto wiedzieć, że Jerzy Kornowicz brał udział w powołaniu Europejskiego Forum Kompozytorów w Wiedniu oraz Europejskiego Porozumienia Kompozytorów i Autorów w Brukseli. W 2005 roku Jerzy Kornowicz otrzymał Odznaczenie Gloria Artis – Zasłużony Kulturze, w 2008 roku – Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zasługi w dziedzinie promocji muzyki polskiej.

© JAWI, Kreatywnapolska.pl, 2013

Wiesław Podkański – wiceprezes

Wiesław Podkański jest założycielem jednego z największych polskich wydawnictw prasowych Axel Springer Polska (obecnie Ringier Axel Springer Polska). Od chwili powstania spółki w 1994 roku do końca 2005 roku kierował nią w charakterze prezesa zarządu, a od 1 stycznia 2006 roku pełni funkcję Prezesa Honorowego wydawnictwa. Przez 15 lat (od 2003 do 2018 r.) Wiesław Podkański stał na czele Izby Wydawców Prasy (należy do grona jej współzałożycieli). W latach 1991-1994 Wiesław Podkański był także współtwórcą i redaktorem naczelnym miesięcznika Auto International, a następnie sprawował funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu spółki Phoenix Intermedia we Wrocławiu.
Jest absolwentem germanistyki i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz doktorem nauk humanistycznych.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Maciej Strzembosz – wiceprezes

Producent filmowy i telewizyjny, scenarzysta. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Od początku lat 1990-tych współwłaściciel firm produkcyjnych „Studio A” i „Prasa i Film”. W 2007 roku sprzedał udziały w swojej firmie Studio A Grupie ATM. W latach 2004-2019 Prezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, z ramienia której m.in. brał udział w pracach nad zmianami w prawie medialnym i autorskim (jest m.in. współtwórcą obecnie obowiązującej ustawy o kinematografii). W latach 2014-2017 sekretarz Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Maciej Strzembosz jest współtwórcą wielu cieszących się olbrzymią popularnością produkcji, jednak całkowicie zdominował rynek serialem telewizyjnym – „Ranczo”, który zyskał miano serialu wszech czasów.

źródło: KIPA/Audiowizualni.pl
przedruk za zgodą redakcji Audiowizualni.pl

Barbara Jóźwiak – skarbnik

Barbara Jóźwiak życie zawodowe związała z wydawnictwami prasowymi i książkowymi. Zanim 18 marca 2003 roku została prezesem zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN, pełniła m.in. funkcję dyrektora produkcji wydawnictwa Egmont American sp. z o.o. – w 1992 roku została jego dyrektorem zarządzającym, a w 1993 roku, po powstaniu Egmont Polska sp. z o.o., dyrektorem generalnym i członkiem zarządu nowej firny. W 1995 roku objęła stanowisko dyrektora naczelnego Wydawnictwa Harlequin Enterprises sp. z o.o. i weszła do jego zarządu jako członek odpowiedzialny za region Europy Wschodniej. Po czterech latach (w roku 1999) przyjęła obowiązki dyrektora rozwoju Europy Wschodniej i Środkowej w Hachette Livre S.A., by po utworzeniu w 2001 roku wydawnictwa Hachette Livre Polska sp. z o.o., została prezesem jego zarządu. Barbara Jóźwiak jest absolwentką Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej i London School of Foreing Trade, gdzie uzyskała dyplom zarządzania biznesowego i administracji.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Jacek Bromski

Jacek Bromski – reżyser. Studiował polonistykę na UW (1972-74) oraz na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP (1965-68). W latach 60. współpracował z Polskim Radiem, gdzie był autorem programów muzycznych. Od 1988 roku kierownik literacki Studia Filmowego „Zebra”. Od roku 1996 nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W 2002 został też wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Autorów Filmowych. W latach 2005-2008 przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

źródło: KIPA/Audiowizualni.pl
przedruk za zgodą redakcji Audiowizualni.pl

Ludmiła Mitręga

Ludmiła Mitręga jest fotoreporterem sportowym i Prezesem Stowarzyszenia Fotoreporterów.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Włodzimierz Albin

Włodzimierz Albin jest prezesem Zarządu Polskiej Izby Książki i wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Z wykształcenia prawnik (jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), uzupełniał wiedzę potrzebną do wykonywania obowiązków zawodowych odbywając w latach 1990-2011 liczne kursy biznesowe. Włodzimierz Albin należy do grupy założycieli Domu Wydawniczego ABC (wydawnictwo prawnicze nastawione na książki z wymiennymi kartkami). W chwili powstania oficyny (w 1989 roku) objął stanowisko redaktora naczelnego, a od 1994 roku pełnił w niej także funkcję prezesa zarządu (profil wydawnictwa oraz koncepcja produktów były autorskimi projektami Włodzimierza Albina). W ciągu kilku lat Dom Wydawniczy ABC stał się największym wydawnictwem prawniczym w Polsce. W 1999 roku, w wyniku połączenia Domu Wydawniczego ABC z Wydawnictwem Prawniczym Lex sp. z o.o. powstała firma o nazwie Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.(spółka-córka holenderskiego koncernu wydawniczego Wolters Kluwer BV), której prezesem zarządu został Włodzimierz Albin. Włodzimierz Albin jest także członkiem organizacji wydawców prawniczych w Europie Law Publishers Europe, w 2010 roku przewodniczył posiedzeniom tej organizacji.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Teresa Wierzbowska 

Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Cyfrowy Polsat SA. Absolwentka m.in. Zarządzania (POU) oraz Podyplomowego Studium Public Relations Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertką w zakresie komunikacji korporacyjnej. Specjalizuje się w zagadnieniach biznesowych i społecznych związanych z nowymi mediami, w tym komunikacją korporacyjną, marketingową oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi nowego porządku mediów. Jest prezesem Stowarzyszenia SYGNAŁ integrującego branżę telewizyjną w działaniach na rzecz ochrony własności intelektualnej, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, arbiter Komisji Etyki Reklamy. Od 2006 roku wykłada na wyższych uczelniach (m.in. w Collegium Civitas, na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uczelni Łazarskiego).

źróło: civitas.edu.pl

 

Nasi partnerzy


Top