Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KREATYWNA POLSKA:

  • Jerzy Kornowicz – prezes
  • Wiesław Podkański – wiceprezes
  • Maciej Strzembosz – wiceprezes
  • Barbara Jóźwiak – skarbnik
  • Jacek Bromski – członek zarządu
  • Włodzimierz Albin – członek zarządu
  • Krzysztof Sadowski – członek zarządu
  • Teresa Wierzbowska – członek zarządu
  • Ludmiła Mitręga – członek zarządu

 

Jerzy Kornowicz – prezes

Jerzy Kornowicz, fot. Michał Hawliczek/Kreatywna Polska

Kompozytor, wieloletni prezes Związku Kompozytorów Polskich, który poza swoją działalnością artystyczną od wielu lat związany jest z organizacjami zrzeszającymi twórców. W latach 1988-90 był przewodniczącym Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, potem w okresach 1989-1992 oraz 2002-2007 zasiadał w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Od 2004 do 2006 roku sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych Ministra Kultury, a w 2003 roku objął stanowisko Prezesa Związku Kompozytorów Polskich. Warto wiedzieć, że Jerzy Kornowicz brał udział w powołaniu Europejskiego Forum Kompozytorów w Wiedniu oraz Europejskiego Porozumienia Kompozytorów i Autorów w Brukseli.

W 2005 roku Jerzy Kornowicz otrzymał Odznaczenie Gloria Artis – Zasłużony Kulturze, w 2008 roku – Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zasługi w dziedzinie promocji muzyki polskiej.

© JAWI, Kreatywnapolska.pl, 2013

Wiesław Podkański – wiceprezes

Wiesław Podkański jest założycielem jednego z największych polskich wydawnictw prasowych Axel Springer Polska (obecnie Ringier Axel Springer Polska). Od chwili powstania spółki w 1994 roku do końca 2005 roku kierował nią w charakterze prezesa zarządu, a od 1 stycznia 2006 roku pełni funkcję Prezesa Honorowego wydawnictwa. Od roku 2003 Wiesław Podkański jest również prezesem Izby Wydawców Prasy (należy do grona jej współzałożycieli), a także Przewodniczącym Konferencji Mediów Polskich i członkiem Rady Głównej PKKP Lewiatan.

W latach 1991-1994 Wiesław Podkański był także współtwórcą i redaktorem naczelnym miesięcznika Auto International, a następnie sprawował funkcję dyrektora generalnego i prezesa zarządu spółki Phoenix Intermedia we Wrocławiu.
Jest absolwentem germanistyki i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz doktorem nauk humanistycznych.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Maciej Strzembosz – wiceprezes
Maciej Strzembosz, fot. Michał Hawliczek/Kreatywna Polska

Maciej Strzembosz, fot. Michał Hawliczek/Kreatywna Polska

Producent filmowy i telewizyjny, scenarzysta. Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych od 2004 roku oraz członek Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych – ZAPA. W 2007 roku sprzedał udziały w swojej firmie Studio A Grupie ATM, gdzie w chwili obecnej sprawuje funkcję Doradcy Zarządu nad wybranymi projektami zarówno fabularnymi jak i serialami telewizyjnymi. Współtwórca obecnie obowiązującej w Polsce Ustawy o Kinematografii. Przez wiele lat był zaangażowany w tworzenie ustaw w zakresie prawa autorskiego jak i medialnego.

Maciej Strzembosz jest współtwórcą wielu cieszących się olbrzymią popularnością produkcji, jednak całkowicie zdominował rynek serialem telewizyjnym – „Ranczo”, który przez cztery sezony emisji osiągał 40% udziałów w rynku.

źródło: KIPA/Audiowizualni.pl
przedruk za zgodą redakcji Audiowizualni.pl

Barbara Jóźwiak – skarbnik

Barbara Jóźwiak życie zawodowe związała z wydawnictwami prasowymi i książkowymi. Zanim 18 marca 2003 roku została prezesem zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN, pełniła m.in. funkcję dyrektora produkcji wydawnictwa Egmont American sp. z o.o. – w 1992 roku została jego dyrektorem zarządzającym, a w 1993 roku, po powstaniu Egmont Polska sp. z o.o., dyrektorem generalnym i członkiem zarządu nowej firny.

W 1995 roku objęła stanowisko dyrektora naczelnego Wydawnictwa Harlequin Enterprises sp. z o.o. i weszła do jego zarządu jako członek odpowiedzialny za region Europy Wschodniej. Po czterech latach (w roku 1999) przyjęła obowiązki dyrektora rozwoju Europy Wschodniej i Środkowej w Hachette Livre S.A., by po utworzeniu w 2001 roku wydawnictwa Hachette Livre Polska sp. z o.o., została prezesem jego zarządu.

Barbara Jóźwiak jest absolwentką Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej i London School of Foreing Trade, gdzie uzyskała dyplom zarządzania biznesowego i administracji.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Jacek Bromski
Jacek Bromski, fot. Michał Hawliczek/Kreatywna Polska

Jacek Bromski, fot. Michał Hawliczek/Kreatywna Polska

Jacek Bromski – reżyser. Studiował polonistykę na UW (1972-74) oraz na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP (1965-68). W latach 60. współpracował z Polskim Radiem, gdzie był autorem programów muzycznych. Od 1988 roku kierownik literacki Studia Filmowego „Zebra”.

Od roku 1996 nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W 2002 został też wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Autorów Filmowych. W latach 2005-2008 przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

źródło: KIPA/Audiowizualni.pl
przeduk za zgodą redakcji Audiowizualni.pl

Ludmiła Mitręga

Ludmiła Mitręga jest fotoreporterem sportowym i Prezesem Stowarzyszenia Fotoreporterów.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Włodzimierz Albin

Włodzimierz Albin jest prezesem Zarządu Polskiej Izby Książki i wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Z wykształcenia prawnik (jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), uzupełniał wiedzę potrzebną do wykonywania obowiązków zawodowych odbywając w latach 1990-2011 liczne kursy biznesowe.

Włodzimierz Albin należy do grupy założycieli Domu Wydawniczego ABC (wydawnictwo prawnicze nastawione na książki z wymiennymi kartkami). W chwili powstania oficyny (w 1989 roku) objął stanowisko redaktora naczelnego, a od 1994 roku pełnił w niej także funkcję prezesa zarządu (profil wydawnictwa oraz koncepcja produktów były autorskimi projektami Włodzimierza Albina). W ciągu kilku lat Dom Wydawniczy ABC stał się największym wydawnictwem prawniczym w Polsce.
W 1999 roku, w wyniku połączenia Domu Wydawniczego ABC z Wydawnictwem Prawniczym Lex sp. z o.o. powstała firma o nazwie Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.(spółka-córka holenderskiego koncernu wydawniczego Wolters Kluwer BV), której prezesem zarządu został Włodzimierz Albin. Wolters Kluwer Polska znajduje się obecnie w pierwszej trójce wydawnictw w Polsce i jest największym wydawnictwem profesjonalnym.

Włodzimierz Albin jest także członkiem organizacji wydawców prawniczych w Europie Law Publishers Europe, w 2010 roku przewodniczył posiedzeniom tej organizacji.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Krzysztof Sadowski

Krzysztof Sadowski – pianista i organista jazzowy, kompozytor i aranżer. Obok twórczości artystycznej (jest założycielem i członkiem kilku grup muzycznych, m.in. Modern Combo, zespołu Jazz Rockers, Bossa Nova Combo, Grupy Organowej Krzysztofa Sadowskiego, z którymi dokonał licznych nagrań płytowych i archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji), prowadzi także działalność pedagogiczną (zrealizował m.in. cykl programów telewizyjnych, popularyzujących muzyczną klasykę w rozrywkowej formie) i udziela się na polu ochrony i krzewienia kultury muzycznej. Od 40 lat jest członkiem władz Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego oraz innych organizacji o profilu kulturalnych. Od 1995 roku Krzysztof Sadowski pełni funkcję prezesa PSJ i sekretarza STOART – największej organizacji ochrony praw pokrewnych w Polsce.

Krzysztof Sadowski koncertował w kraju i za granicą, m.in. w NRD, RFN, Czechosłowacji, ZSRR, Bułgarii, Mongolii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, na Kubie, Węgrzech, w USA (m.in. w nowojorskim klubie jazzowym Half Note z kwintetem murzyńskiego trębacza Joe Newmana w 1973 r.), Tajlandii i Kanadzie. Jest absolwentem Wydziału Komunikacji Politechniki Warszawskiej.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Marek Staszewski

Marek Staszewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – jest prawnikiem, adwokatem. Wchodzi w skład Komisji Prawa Autorskiego czwartej kadencji. Bierze także udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Naruszeń Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako pełnomocnik Związku Producentów Audiowizualnych (ZPAV) reprezentuje producentów muzycznych, filmowych i gier komputerowych. Dziedziny, w których się specjalizuje to prawo własności intelektualnej, prawo reklamy i mediów oraz nowe technologie.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

Nasi partnerzy


Top