Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KREATYWNA POLSKA

 • Jerzy Kornowicz – prezes
 • Jan Młotkowski  – wiceprezes
 • Dominik Skoczek – wiceprezes
 • Barbara Jóźwiak – skarbnik
 • Włodzimierz Albin – członek zarządu
 • Ludmiła Mitręga – członek zarządu
 • Marek Staszewski – członek zarządu
 • Maciej Dydo – członek zarządu
 • Marek Frąckowiak – członek zarządu

Członkowie Honorowi

 • Maciej Strzembosz
 • Maciej Hoffman

 

Jerzy Kornowicz – prezes

Jerzy Kornowicz, fot. Michał Hawliczek/Kreatywna Polska

Kompozytor, wieloletni prezes Związku Kompozytorów Polskich, który poza swoją działalnością artystyczną od wielu lat związany jest z organizacjami zrzeszającymi twórców. W latach 1988-90 był przewodniczącym Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, potem w okresach 1989-1992 oraz 2002-2007 zasiadał w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Od 2004 do 2006 roku sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych Ministra Kultury, a w 2003 roku objął stanowisko Prezesa Związku Kompozytorów Polskich. Warto wiedzieć, że Jerzy Kornowicz brał udział w powołaniu Europejskiego Forum Kompozytorów w Wiedniu oraz Europejskiego Porozumienia Kompozytorów i Autorów w Brukseli. W 2005 roku Jerzy Kornowicz otrzymał Odznaczenie Gloria Artis – Zasłużony Kulturze, w 2008 roku – Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zasługi w dziedzinie promocji muzyki polskiej.

© JAWI, Kreatywnapolska.pl, 2013

Jan Młotkowski – wiceprezes

Jan Młotkowski – jako kierownik ds. Zespołu Komunikacji Stowarzyszenia Autorów ZAIKS postulował nowelizację prawa i uwzględnienie urządzeń mobilnych w „pirackim podatku”. Był także jednym z propagatorów „Ustawy o prawie autorskim” i wszedł w skład delegacji autorów w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Dominik Skoczek – wiceprezes

Radca prawny, wieloletni współpracownik i pełnomocnik oraz szef działu prawnego SFP-ZAPA. Będąc specjalistą z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa mediów i filmu pracował poprzednio jako dyrektor Departamentu Prawnego oraz dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej jako doradca prawny związany był m.in. z Grupą ITI czy Telewizją Polską S.A. Od 1 lutego 2018 r.  dyrektor SFP – ZAPA.

źródło: ZAPA

Barbara Jóźwiak – skarbnik

Barbara Jóźwiak życie zawodowe związała z wydawnictwami prasowymi i książkowymi.  Prezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, członek Stowarzyszenia od 2010 roku, a od stycznia 2013 roku prezes zarządu. W marcu 2003 roku objęła stanowisko prezesa zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN i całej Grupy Wydawniczej PWN. Stanowisko to piastowała do listopada 2012 roku, przechodząc do rady nadzorczej Grupy PWN jako jej obecna przewodnicząca. Od 2012 roku jest wiceprezesem Polskiej Izby Książki. Od 2013 roku pełni funkcję skarbnika w  Stowarzyszeniu Kreatywna Polska. Barbara Jóźwiak jest absolwentką Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej i London School of Foreing Trade, gdzie uzyskała dyplom zarządzania biznesowego i administracji.

źródło: https://ksiazka.net.pl/wladze-saiw-copyright-polska-w-nowej-kadencji

Włodzimierz Albin – członek zarządu

Włodzimierz Albin jest prezesem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i od 2011 r. prezesem Wolters Kluwer Rumunia. Włodzimierz Albin ponad 30 lat z sukcesem działa na rynku profesjonalnej informacji prawnej i branżowej. Przekształcił grupę mniejszych wydawnictw w firmę o profilu technologiczno-medialnym, która była i jest pionierem digitalizacji prawa w Polsce. Kieruje firmą, z którą związanych jest ponad 800 osób w dwóch głównych lokalizacjach: w Warszawie i Gdańsku.Odpowiada m.in. za kreowanie i rozwój trendów związanych z informacją prawną oraz innowacjami LegalTech (m.in. produkty marek LEX i Progman oraz serwis informacyjny Prawo.pl). Wspiera innowacje oraz młode talenty, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach jak maraton prawniczego programowania Global Legal Hackathon czy ranking prawników Rising Stars. Włodzimierz Albin od połowy lat 90-tych aktywnie działa w krajowym ruchu wydawniczym, pełniąc społecznie różnorodne funkcje. Przez 8 lat zajmował m.in. stanowisko prezesa Polskiej Izby Książki. Obecnie jest przewodniczącym rady Fundacji Powszechnego Czytania. Ukończył wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie jego pasją są książki, podróże i fotografia.

źródło: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/experts/albin-wlodzimierz

 

Ludmiła Mitręga – członek zarządu

Ludmiła Mitręga jest fotoreporterem sportowym i Prezesem Stowarzyszenia Fotoreporterów.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

 

Marek Staszewski – członek zarządu

Marek Staszewski, pełnomocnik  Związku Producentów Audio Video (ZPAV), organizatora plebiscytu Fryderyki.

 

Maciej Dydo – członek zarządu

Maciej Dydo jest dyrektorem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA). Absolwent wydziałów prawa na Uniwersytecie Warszawskim, finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. prawnicze, Przez 10 lat pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowiskach Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa, Zastępcy Dyrektora Własności Intelektualnej i Mediów oraz Naczelnika Wydziału Prawa Autorskiego, gdzie prowadził projekty w obszarze prawa autorskiego, legislacji, rozwoju sektorów kultury i kreatywnych (film, gry wideo, nowe media, książki, muzyka i design), digitalizacji dziedzictwa kulturowego i rozpowszechniania zbiorów cyfrowych, finansowania działań kulturalnych poprzez programy finansowe, a także funkcjonowania publicznych instytucji kultury w dziedzinie filmu, animacji kultury i książki. Doświadczony w prowadzeniu projektów dotyczących bibliotek, archiwów oraz polityki audiowizualnej. Przez ponad 5 lat był pracownikiem Telewizji Polskiej, gdzie zajmował się między innymi obsługą prawną platformy VOD nadawcy oraz obsługą organów spółki. Wykłada w Warszawskiej Szkole Filmowej przedmioty w obszarze prawa autorskiego, rynku filmowego i rynku gier wideo. Współpracownik Fundacji In Situ, gdzie prowadzi projekty dotyczące Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

źródło: https://kipa.pl/kipa/zespol/

Marek Frąckowiak – członek zarządu

Marek Frąckowiak jest prezesem Izby Wydawców Prasy. Tę funkcję łączy ze stanowiskiem dyrektora generalnego IWP.

 

Członkowie Honorowi

 

Maciej Hoffman

Wieloletni Prezes Izby Wydawców Prasy, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol. Po wyborze nowego prezesa Repropolu we wrześniu 2022 roku, Maciej Hoffman, który pełnił tę funkcję przez ostatnich kilka kadencji, został członkiem honorowym. *

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL jest organizacją założoną przez wydawców prasy i działającą na ich rzecz. Posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom prasy. **

źródło: *https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grzegorz-cydejko-szef-repropol-maciej-hoffman-ustepuje-gdzie; **http://www.swrepropol.pl/index.php/o-nas

 

Maciej Strzembosz

Producent filmowy i telewizyjny, scenarzysta. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Od początku lat 1990-tych współwłaściciel firm produkcyjnych „Studio A” i „Prasa i Film”. W 2007 roku sprzedał udziały w swojej firmie Studio A Grupie ATM. W latach 2004-2019 Prezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, z ramienia której m.in. brał udział w pracach nad zmianami w prawie medialnym i autorskim (jest m.in. współtwórcą obecnie obowiązującej ustawy o kinematografii). W latach 2014-2017 sekretarz Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Maciej Strzembosz jest współtwórcą wielu cieszących się olbrzymią popularnością produkcji, jednak całkowicie zdominował rynek serialem telewizyjnym – „Ranczo”, który zyskał miano serialu wszech czasów.

źródło: KIPA/Audiowizualni.pl
przedruk za zgodą redakcji Audiowizualni.pl

 

Nasi partnerzy


Top