Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KREATYWNA POLSKA

  • Jerzy Kornowicz – prezes
  • Jan Młotkowski  – wiceprezes
  • Dominik Skoczek – wiceprezes
  • Barbara Jóźwiak – członek zarządu
  • Włodzimierz Albin – skarbnik
  • Ludmiła Mitręga – członek zarządu
  • Marek Staszewski – członek zarządu
  • Marek Frąckowiak – członek zarządu

Członkowie Honorowi

  • Maciej Strzembosz
  • Maciej Hoffman

 

Jerzy Kornowicz – prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Jerzy Kornowicz, fot. Michał Hawliczek/Kreatywna Polska

Kompozytor i pianista, kurator wydarzeń muzycznych

Poza swoją działalnością artystyczną od wielu lat związany jest z organizacjami zrzeszającymi twórców i ruchem organizacji pozarządowych.  Od  2003 do 2015 sprawował funkcję Prezesa Związku Kompozytorów Polskich. Był współinicjatorem utworzenia Rady Organizacji Pozarządowych Ministra Kultury, powstania Instytutu Muzyki i Tańca, współtwórcą szeregu programów powstałych w ramach realizacji Paktu dla Kultury. Warto wiedzieć, że Jerzy Kornowicz brał udział w powołaniu Europejskiego Forum Kompozytorów w Wiedniu oraz Europejskiego Porozumienia Kompozytorów i Autorów w Brukseli. W 2005 i 2015 roku Jerzy Kornowicz otrzymał Odznaczenie Gloria Artis – Zasłużony Kulturze, w 2008 roku – Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zasługi w dziedzinie promocji muzyki polskiej, w 2015 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 2022 – Nagrodę 100-lecja Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Związku Kompozytorów Polskich. Odpowiadał za kształt artystyczny wielu wydarzeń i festiwali. Był współtwórcą kuratorem Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie, od 2016 jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Jan Młotkowski – wiceprezes

Jan Młotkowski – jako kierownik ds. Zespołu Komunikacji Stowarzyszenia Autorów ZAIKS postulował nowelizację prawa i uwzględnienie urządzeń mobilnych w „pirackim podatku”. Był także jednym z propagatorów „Ustawy o prawie autorskim” i wszedł w skład delegacji autorów w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

Dominik Skoczek – wiceprezes

Radca prawny, wieloletni współpracownik i pełnomocnik oraz szef działu prawnego SFP-ZAPA. Będąc specjalistą z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa mediów i filmu pracował poprzednio jako dyrektor Departamentu Prawnego oraz dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej jako doradca prawny związany był m.in. z Grupą ITI czy Telewizją Polską S.A. Od 1 lutego 2018 r.  dyrektor SFP – ZAPA.

źródło: ZAPA

Barbara Jóźwiak

Barbara Jóźwiak życie zawodowe związała z wydawnictwami prasowymi i książkowymi.  Prezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, członek Stowarzyszenia od 2010 roku, a od stycznia 2013 roku prezes zarządu. W marcu 2003 roku objęła stanowisko prezesa zarządu Wydawnictwa Naukowego PWN i całej Grupy Wydawniczej PWN. Stanowisko to piastowała do listopada 2012 roku, przechodząc do rady nadzorczej Grupy PWN jako jej obecna przewodnicząca. Od 2012 roku jest wiceprezesem Polskiej Izby Książki. Od 2013 roku pełni funkcję skarbnika w  Stowarzyszeniu Kreatywna Polska. Barbara Jóźwiak jest absolwentką Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej i London School of Foreing Trade, gdzie uzyskała dyplom zarządzania biznesowego i administracji.

źródło: https://ksiazka.net.pl/wladze-saiw-copyright-polska-w-nowej-kadencji

Włodzimierz Albin

Włodzimierz Albin jest prezesem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i od 2011 r. prezesem Wolters Kluwer Rumunia. Włodzimierz Albin ponad 30 lat z sukcesem działa na rynku profesjonalnej informacji prawnej i branżowej. Przekształcił grupę mniejszych wydawnictw w firmę o profilu technologiczno-medialnym, która była i jest pionierem digitalizacji prawa w Polsce. Kieruje firmą, z którą związanych jest ponad 800 osób w dwóch głównych lokalizacjach: w Warszawie i Gdańsku.Odpowiada m.in. za kreowanie i rozwój trendów związanych z informacją prawną oraz innowacjami LegalTech (m.in. produkty marek LEX i Progman oraz serwis informacyjny Prawo.pl). Wspiera innowacje oraz młode talenty, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach jak maraton prawniczego programowania Global Legal Hackathon czy ranking prawników Rising Stars. Włodzimierz Albin od połowy lat 90-tych aktywnie działa w krajowym ruchu wydawniczym, pełniąc społecznie różnorodne funkcje. Przez 8 lat zajmował m.in. stanowisko prezesa Polskiej Izby Książki. Obecnie jest przewodniczącym rady Fundacji Powszechnego Czytania. Ukończył wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie jego pasją są książki, podróże i fotografia.

źródło: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/experts/albin-wlodzimierz

 

Ludmiła Mitręga – członek zarządu

Ludmiła Mitręga jest fotoreporterem sportowym i Prezesem Stowarzyszenia Fotoreporterów.

© TR, Kreatywnapolska.pl, 2013

 

Marek Staszewski – członek zarządu

Marek Staszewski, pełnomocnik  Związku Producentów Audio Video (ZPAV), organizatora plebiscytu Fryderyki.

Marek Frąckowiak – członek zarządu

Marek Frąckowiak jest prezesem Izby Wydawców Prasy. Tę funkcję łączy ze stanowiskiem dyrektora generalnego IWP.

 

Członkowie Honorowi

 

Maciej Hoffman

Wieloletni Prezes Izby Wydawców Prasy, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol. Po wyborze nowego prezesa Repropolu we wrześniu 2022 roku, Maciej Hoffman, który pełnił tę funkcję przez ostatnich kilka kadencji, został członkiem honorowym. *

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL jest organizacją założoną przez wydawców prasy i działającą na ich rzecz. Posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom prasy. **

źródło: *https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grzegorz-cydejko-szef-repropol-maciej-hoffman-ustepuje-gdzie; **http://www.swrepropol.pl/index.php/o-nas

 

Maciej Strzembosz

Producent filmowy i telewizyjny, scenarzysta. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Od początku lat 1990-tych współwłaściciel firm produkcyjnych „Studio A” i „Prasa i Film”. W 2007 roku sprzedał udziały w swojej firmie Studio A Grupie ATM. W latach 2004-2019 Prezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, z ramienia której m.in. brał udział w pracach nad zmianami w prawie medialnym i autorskim (jest m.in. współtwórcą obecnie obowiązującej ustawy o kinematografii). W latach 2014-2017 sekretarz Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Maciej Strzembosz jest współtwórcą wielu cieszących się olbrzymią popularnością produkcji, jednak całkowicie zdominował rynek serialem telewizyjnym – „Ranczo”, który zyskał miano serialu wszech czasów.

źródło: KIPA/Audiowizualni.pl
przedruk za zgodą redakcji Audiowizualni.pl

 

Nasi partnerzy


Top