Stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska Stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska dotyczące konsultacji związanych z projektem ustawy o zmianie stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC6, dalej „Projekt”)

29 lutego, 2024

Pominięcie odpowiedniego wdrożenia art. 18 dyrektywy DSM stawia polski sektor kultury i kreatywny w gorszej sytuacji niż podmioty operujące na pozostałych rynkach Unii Europejskiej i pozostawia ich na łaskę i niełaskę technologicznych korporacji monopolizujących rynek cyfrowy.

Więcej

Stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

2 czerwca, 2021

Profesjonalna  twórczość  wymaga całkowitego zaangażowania. Nie można w tym samym czasie pracować nad wieloma projektami, ani prowadzić innej działalności. Tymczasem teraz artyści muszą radzić sobie często pracując w innych zawodach, a ich talenty, zamiast w pełni być wykorzystywane do jakościowej twórczości nie mają, nawet na starcie, zabezpieczenia  ze strony Państwa.

Więcej

Stanowisko Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie projektu „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów” (dalej „Ustawa”).

16 lutego, 2021

Od wielu lat zabiegamy o regulacje prawne szczególnie w aspektach dotyczących ochrony praw autorskich oraz praw twórców. Jesteśmy gotowi współpracować w zakresie oczekiwanych od dawna zmian legislacyjnych obejmujących m.in. implementację dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, prace nad ustawą o statusie artysty zawodowego, aktualizację listy urządzeń objętych opłatą reprograficzną czy wprowadzenie podatku cyfrowego dla internetowych gigantów, bowiem globalne koncerny od lat czerpią przychody z reklam w Polsce, a podatki optymalizują i płacą w innych krajach.

Więcej

Nasi partnerzy


Top