Manifest

14 maja 2013 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie ogłoszono powstanie ruchu Kreatywna Polska.

Manifest Kreatywnej Polski

„Kreatywna Polska to sojusz osób, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i ich zrzeszeń, przemysłów kreatywnych i innowacyjnych, które łączy kreowanie nowych, oryginalnych wartości. Jest to więc sojusz naukowców, twórców, artystów, wynalazców i inwestorów – ludzi tworzących własne projekty i wprowadzających je w życie.

Kreatywna Polska to ruch, który nie jest związany z żadną partią, ale jest otwarty na wszelkiego rodzaju dyskusje z ruchami społecznymi, instytucjami państwowymi i siłami politycznymi.

Kreatywna Polska skupia tych wszystkich, którzy udowadniają, że w Polsce można i należy tworzyć, a nie tylko kopiować i rozpowszechniać.

Głęboko przekonani, że nasza praca przynosi korzyści wszystkim obywatelom i nie domagamy się żadnych specjalnych praw. Nie godzimy się jednak być pariasami we własnym kraju, pozbawionymi możliwości finansowania warsztatów pracy, pozbawionymi podstawowych ubezpieczeń i emerytur, uznawanymi za hałaśliwe, roszczeniowe zło konieczne i traktowanymi przez polityków wedle kryterium pogłównego, a nie realnego wkładu w rozwój kraju.

Kontakt i współpraca z odbiorcami, studentami, ludźmi ciekawymi wiedzy i kultury to istota naszej pracy. Internet jest dla nas nadzieją, nie zagrożeniem, narzędziem tworzenia i komunikacji z odbiorcami. Nie godzimy się więc na fałszywą tezę, że pozostajemy w konflikcie z użytkownikami Internetu.

Zagrożeniem są niejasne interesy międzynarodowych korporacji traktujących Polskę wyłącznie jako rynek zbytu i atrakcyjne źródło do drenażu talentów naukowych i artystycznych. Zagrożeniem są niejawni lobbyści i politycy, którym arytmetyka wyborcza myli się z racją stanu.

Jesteśmy ruchem niezwiązanym z żadną partią polityczną, ale jesteśmy otwarci na merytoryczny dialog z wszystkimi siłami politycznymi, instytucjami państwa i ruchami społecznymi.

Naszą polityczność rozumiemy jako gotowość do pracy nad lepszą organizacją instytucji państwa i lepszym wykorzystaniem twórczego potencjału obywateli Rzeczpospolitej.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska działa na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury, nauki, twórczości i innowacyjności. Jego celem jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury oraz ochrona praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej.

Jesteśmy gotowi być zapleczem eksperckim dla wszystkich think tanków i instytucji państwa otwartych na dialog. Wierzymy w dobrą współpracę z samorządami. Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego. Szanujemy instytucje państwa, których sprawność jest gwarancją naszej niepodległości.

Chcemy zmiany stosunku państwa do nauki i naukowców. Będziemy wspierać postulaty zwiększenia nakładów na badania i wdrożenia. Będziemy wskazywać bariery rozwoju i domagać się ich usunięcia.

Wspólnie z Obywatelami Kultury zadbamy o realizację Paktu dla Kultury, a zwłaszcza artykułu 17, w którym rząd zobowiązał się „w 2011 roku przyjąć i wdrożyć strategię rozwoju kapitału społecznego, zorientowaną na pełne wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski potencjału twórczości kulturalnej”. Upomnimy się o realizację pozostałych zaniedbanych zobowiązań Paktu dla Kultury m.in. dotyczących mediów publicznych.

Cele Kreatywnej Polski znacznie wybiegają jednak poza ramy Paktu dla Kultury. Chcemy podpisania z rządem Paktu dla Twórczości i Innowacyjności, który nada właściwą rangę twórczym i naukowym aspiracjom młodego pokolenia Polaków; realnie wesprze polski przemysł rozwijający się w oparciu o polską myśl twórczą i naukową; przygotuje program współdziałania w tej mierze instytucji państwowych, samorządowych, publicznych, pozarządowych i prywatnych.

Podejmujemy zadanie wypracowania spójnego programu relacji między państwem a najbardziej twórczymi grupami społeczeństwa.

Podejmujemy zadanie wypracowania relacji między twórcami i naukowcami a odbiorcami.

Podejmujemy zadanie przygotowania nowoczesnego projektu finansowania kultury i nauki oraz finansowania dostępu do nich dla obywateli.

Podejmujemy zadanie wypracowania kierunku zmian w edukacji najmłodszych, tak aby następne pokolenia były pokoleniami obywateli wolnych i twórczych.

W tym celu zwołujemy w maju 2014 roku I Kongres Kreatywnej Polski.”

 

Podpisz Manifest

Zobacz, kto się podpisał pod naszym Manifestem

Nasi partnerzy


Top