Stowarzyszenie Kreatywna Polska

Stowarzyszenie Kreatywna Polska działa na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury i nauki, twórczości i innowacyjności. Jego celem jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury, ochrona praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej w tym naukowej, artystycznej, literackiej, publicystycznej czy innowacyjnej.

Stowarzyszenie promuje kreatywność i innowacyjność jako najskuteczniejszych sposobów budowania nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, uczestniczy w działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na sytuację i możliwości działania twórców i naukowców, a także na kształt polskiego przemysłu kreatywnego i innowacyjnego. Organizuje inicjatywy mające na celu dialog z opinią publiczną oraz swoją działalnością przyczynia się do edukacji kulturowej, naukowej i medialnej.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska jest reprezentacją różnych środowisk kreatywnych i innowacyjnych tj. twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z przemysłu kreatywnego i innowacyjnego wobec instytucji państwa, samorządu, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

W ramach Stowarzyszenia Kreatywna Polska współpracują następujące organizacje (w kolejności alfabetycznej)

Agora S.A.

Cyfrowy Polsat

Fundacja Legalna Kultura

Fundacja Legalny Film

Izba Wydawców Prasy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

Polska Izba Książki

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Copyright Polska”

Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych

Stowarzyszenie Sygnał

Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP -ZAPA

Stowarzyszenie Fotoreporterów

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL

Związek Kompozytorów Polskich

Związek Producentów Audio-Video

 

 

Nasi partnerzy


Top