Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy

W dniu 20 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy, w czasie którego przedstawione zostało sprawozdanie Izby, a następnie Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz udzieliło absolutorium władzom Izby. Zgromadzenie wybrało nowe władze Izby Wydawców Prasy.

Prezesem IWP został ponownie wybrany Marek Frąckowiak.

W skład Zarządu weszli również: Andrzej Andrysiak (Wydawnictwo Mepress), Jerzy Baczyński (Wydawnictwo Polityka), Zbigniew Benbenek (TIME SA), Marcin Biegluk (Ringier Axel Springer Polska), Bogusław Chrabota (Gremi Media, red. naczelny „Rzeczpospolitej”), Bartosz Hojka (Agora), Tomasz Jażdżyński (Burda Media Polska), Adam Koziolek (Wydawnictwo Gospodarcze), Dominik Księski (Wydawnictwo Wulkan), Tomasz Namysł (Wydawnictwo Bauer), Zenon Nowak (Polska Press Grupa), Jacek Ślusarczyk (Tygodnik Powszechny).

W trakcie zjazdu odbyła się również dyskusja na temat sytuacji prasy w Polsce. Nawiązując do trwających obecnie w Parlamencie prac nad ustawą o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Walne Zgromadzenie IWP zdecydowało o wystąpieniu z apelem do władz w sprawie rychłego wprowadzenia w Polsce takich zapisów ustawy, które będą skutecznie chronić wydawców i dziennikarzy, przyczynią się do poprawy kondycji rynku prasy – drukowanej i cyfrowej – w naszym kraju.

źródło: https://www.iwp.pl/xxxii-walne-zgromadzenie-czlonkow-izby-wydawcow-prasy-wybralo-nowe-wladze/

 

Nasi partnerzy


Top