Nowy prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

22 czerwca 20204 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w czasie którego wybrano prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Został nim Grzegorz Łoszewski. Swoją funkcję będzie pełnił przez dwa lata.

Najważniejszą sprawą dla środowiska filmowego jest w tej chwili doprowadzenie do uchwalenia nowelizacji prawa autorskiego dającej twórcom tantiemy z Internetu. Na tym celu zamierzam się teraz skupić. W dalszej perspektywie znajduje się aktualizacja katalogu tzw. czystych nośników powiązana z Ustawą o artyście zawodowym, bo to także przyniesie istotne środki dla twórców oraz doprowadzi do ucywilizowania statusu skarbowo-ubezpieczeniowego dziesiątek tysięcy twórców. Trzecim wyzwaniem jest przywrócenie Telewizji Polskiej właściwej pozycji na rynku audiowizualnym, tak aby ponownie mogła wspierać polskich twórców – mówi Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. (źródło: SFP)

Grzegorz Łoszewski  to scenarzysta z 30 letnim zawodowym doświadczeniem, autor nagradzanych scenariuszy filmowych, seriali i teatrów TV. Od 2008 zasiadał w zarządzie Koła Scenarzystów SFP, jest także współtwórcą Gildii Scenarzystów Polskich. W 2022 został wybrany do Zarządu Głównego SFP i Rady Repartycyjnej SFP-ZAPA.

Nowy prezes SFP dokończy kadencję po Jacku Bromskim, który ustąpił z tego stanowiska. Jacek Bromski niespodziewanie zgłosił swoją kandydaturę na dokończenie kadencji, ale (niewielką ilością głosów) przegrał z Grzegorzem Łoszewskim.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca ludzi filmu. Obecnie skupia ponad 2200 członkiń i członków reprezentujących wszystkie zawody filmowe. Od 1966 roku nieprzerwanie dba o interesy twórców i środowiska filmowego.

 

Źródło: https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,35793,1,1,Grzegorz-Loszewski-nowym-Prezesem-Stowarzyszenia-Filmowcow-Polskich.html

 

Nasi partnerzy


Top