Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska

 We wtorek 6 czerwca 2023 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Warszawie, odbyło się  jubileuszowe, 10. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Było to spotkanie sprawozdawcze, przeprowadzone zostały także wybory do władz stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczęło się wyborem Przewodniczącego Obrad, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej, a także wystąpieniem Prezesa SKP – Jerzego Kornowicza  i omówieniem dotychczasowej działalności stowarzyszenia. Swoje sprawozdanie przedstawił także Zarząd.

Prezes Kornowicz powiedział, między innymi, że mimo pandemii i ogólnie trudnej sytuacji na świecie, Stowarzyszenie nie ustaje w swoich statutowych działaniach na rzecz podmiotów kreatywnych.

W dalszej części Walnego, swoje sprawozdania za rok 2022 przedstawił Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna. Przeprowadzona została także dyskusja nad sprawozdaniami z działalności Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.

Po dyskusji i omówieniu ostatnich trzech lat działalności Stowarzyszenia udzielono zarządowi absolutorium, po którym nastąpiło (tajne) głosowanie i wybór nowych władz stowarzyszenia. 

Prezesem Stowarzyszenia ponownie pozostał Pan Jerzy Kornowicz, co oznacza, że zrzeszeni darzą go szczególnym zaufaniem. Jerzy Kornowicz jest kompozytorem i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Na wiceprezesów ponownie zostali wybrani Pan Jan Młotkowski reprezentujący rynek muzyczny oraz Pan Dominik Skoczek – Dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych SFP ZAPA.

Funkcję Skarbnika objęła Pani Barbara JóźwiakPrezes Zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska.

Pozostali członkowie zarządu, którzy wchodzą w skład kolejnej kadencji to: Pani Ludmiła Mitręga (Prezes Stowarzyszenia Fotoreporterów), Pan Włodzimierz Albin (Prezes Wolters Kluwer Polska, związany z rynkiem wydawniczym, przez wiele lat Prezes Polskiej Izby Książki), Pan Marek Staszewski (reprezentuje Związek Producentów Audio Video), oraz – powołani po raz pierwszy w szeregi Zarządu Kreatywnej Polski – Pan Maciej Dydo (Dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych) oraz Pan Marek Frąckowiak (Prezes Izby Wydawców Prasy)

Zebrani wyłonili również ze swojego grona Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą:  Przewodnicząca Grażyna Szarszewska-Kühl (Dyrektor generalna Polskiej Izby Książki) oraz Anna Jaśkielewicz (ZPAV) i Jacek Wojtaś (IWP).

W Sądzie Koleżeńskim zasiądą  – na stanowisku Przewodniczącego, Pan Janusz Kobyliński (Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska), a także Pan Mieczysław Jurecki oraz Pan Jerzy Mamcarz, – obaj reprezentujący rynek muzyczny.

Zebrani dyskutowali także nad nowymi zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed Stowarzyszeniem, wynikającymi z szybko postępujących na świecie i w Polsce zmian w sektorach kreatywnych, jak, między innymi, pojawienie się AI (sztucznej inteligencji).

Członkowie Stowarzyszenia postanowili nadać dwa tytuły Członków Honorowych członkom założycielom i pionierom ruchu społecznego Kreatywna Polska, z którego ukonstytuowało się nasze Stowarzyszenie: Panu Maciejowi Strzemboszowi, który piastował stanowisko Wiceprezesa i Członka Zarządu SKP, związanego z branżą  producentów filmowych jako wieloletni Prezes KIPA oraz Panu Maciejowi Hoffmanowi dotychczasowemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który piastował stanowisko Prezesa Izby Wydawców Prasy.

Fot. Ludmiła Mitręga/SKP/ Na zdjęciu – od lewej – (stoją) Marek Frąckowiak; Marek Staszewski; Maciej Dydo; Jan Młotkowski; (siedzą) Jerzy Kornowicz, Barbara Jóźwiak, Dominik Skoczek

 

Nasi partnerzy


Top