Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Członkowie Stowarzyszenia Kreatywna Polska postanowili nadać (po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia) dwa tytuły Członków Honorowych członkom założycielom i pionierom ruchu społecznego Kreatywna Polska, z którego ukonstytuowało się nasze Stowarzyszenie: Panu Maciejowi Strzemboszowi, który piastował stanowisko Wiceprezesa i Członka Zarządu SKP, związanego z branżą producentów filmowych jako wieloletni Prezes KIPA oraz Panu Maciejowi Hoffmanowi dotychczasowemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który piastował stanowisko Prezesa Izby Wydawców Prasy.

Nadanie tytułów Członków Honorowych odbyło się podczas jubileuszowego, 10. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska, we wtorek 6 czerwca 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Warszawie. Było to spotkanie sprawozdawcze, przeprowadzone zostały także wybory do władz stowarzyszenia.

źródło: SKP

Nasi partnerzy


Top