mat. prasow

“Ukraina, która nas zadziwiła”

Stowarzyszenie Ukraińskich Producentów Filmowych ogłasza pitching pomysłów dla młodych dokumentalistów (reżyserów i scenarzystów)  z Polski do udziału w projekcie, który będzie się składać się z kilku krótkich nowel filmowych o Ukrainie, Ukraińcach i stosunkach polsko-ukraińskich.

Obecnie armia ukraińska walczy nie tylko o swój kraj, ale także o przyszłość całej Europy. Jednocześnie Polska, jako nasz najbliższy sąsiad, udzieliła Ukrainie niezwykłego wsparcia. Teraz nasze kraje są bliżej niż kiedykolwiek, i nasze relacje osiągają nowy wymiar. Stowarzyszenie Ukraińskich Producentów Filmowych pracuje nad filmami dokumentalnymi, w których Ukraińcy opowiadają, jak pomogła im Europa, a zwłaszcza Polska. Tym ukraińsko-polskim pitchingiem chcemy zainicjować prace nad filmami, w których o wydarzeniach opowiedzą nie tylko Ukraińcy, ale także Polacy, których życie również zmieniło się 24 lutego 2022 roku. – czytamy w informacji prasowej Stowarzyszenia

Co młodzi dokumentaliści sądzą o wojnie rosyjsko-ukraińskiej? Czym ich zadziwiła Ukraina i Ukraińcy? Jak wojna wpłynęła na ich życie i światopogląd? Jaką przyszłość mają stosunki  ukraińsko-polskie w kontekście wydarzeń z przeszłości i wydarzeń obecnych?

Ta wojna nie tylko weszła do domu każdego Ukraińca, ale wpłynęła również na cały świat – powiedziała Daria Leygonie-Fialko, współzałożycielka Stowarzyszenia Ukraińskich Producentów Filmowych. – Ukraina i bezprecedensowa odwaga narodu ukraińskiego zaskoczyła wszystkich. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, chcielibyśmy oddać głos młodemu pokoleniu: ludziom, którzy inaczej widzą ten świat, mają otwarte umysły i patrzą w przyszłość”.

Stowarzyszenie Ukraińskich Producentów Filmowych przeznacza 40 000 dolarów na cztery filmy dokumentalne o długości 10-12 minut w ramach współpracy z polskimi dokumentalistami. Filmy te stworzą godzinny program “Ukraina, która nas zadziwiła”.

Stowarzyszenie Ukraińskich Producentów Filmowych zobowiązuje się również do zorganizowania zdjęć na terenie Ukrainy, jeśli będzie tego wymagać scenariusz.

Warunki udziału:

Terminy przyjmowania pomysłów: od 23 maja do 1 lipca 2022 roku.

Podziel się pomysłami na krótkometrażowe filmy dokumentalne:  https://forms.gle/YPNYP426HB6fRSzBA  

Miejsce zdjęć: Polska-Ukraina.

Obywatelstwo reżyserów i scenarzystów: Polska.

Suplement:

W marcu 2022 r. ukraińscy producenci filmowi i telewizyjni Wołodymyr Borodiański (Media Group Ukraine), Wiktor Myrski (Film.ua group), Daria Leygonie-Fialko (SPACE Production), Ałła Lipowieckaja (Mamas Production), Iryna Zarya (Ukrainian Production Studio), Marina Kwasowa (Mamas Production) i Igor Storczak (Gingers Media) założyli stowarzyszenie producentów filmowych w celu tworzenia filmów dokumentalnych o rosyjskiej agresji wojskowej. Misją Stowarzyszenia Ukraińskich Producentów Filmowych jest opowiadanie światu o wojnie Rosji i Ukrainy, jej genezie, przyczynach i potencjalnych skutkach. Do tej pory Stowarzyszenie Ukraińskich Producentów Filmowych wybrało sześć projektów dokumentalnych, a zdjęcia kręcone są zarówno na Ukrainie, jak i w kilku krajach europejskich, które przyjęły uchodźców ukraińskich.

 Serwis prasowy

Stowarzyszenie Ukraińskich Producentów Filmowych

mariagalitskaya.pr@gmail.com

************************************************************************************************************************************************************************************************

Wersja angielska: 

“Ukraine that amazed us” – The Organization of Ukrainian Producers announces a pitching  for young Polish documentary filmmakers”

We invite young Polish directors and screenwriters to participate in a documentary project “Ukraine that amazed us”. It includes several short movie statements about Ukraine, Ukrainians and Ukrainian-Polish relations.

The Ukrainian army is fighting not only for its country, but for the future of Europe. Poland, as our closest neighbor, incredibly supports Ukraine. Now our countries are closer than ever, we open each other from a new angle. The Organization of Ukrainian Producers (OUP) started shooting documentaries where Ukrainian refugees and volunteers talk about Europe and especially Poland. This Polish pitching will result in films where Poles, whose lives also changed on February 24, 2022, also tell about the events.

We want to hear voices of young filmmakers, film students and first-timers, and help them to bring their messages to audience. How did they see the Russian-Ukrainian war? What did surprise them about Ukraine and Ukrainians? How did the war affect their lives and views? And how do they see the development of Ukrainian-Polish relations, taking into account experience of past and present?

This war entered houses of every Ukrainian and affected the whole world, – said Daria Leygonie-Fialko, co-founder of the OUP. – Unprecedented bravery of the Ukrainian people surprised everyone. And now, more than ever, we want to give the floor to the younger generation: people who see this world differently, who are open to new and focused on the future”.

The Organization of Ukrainian Producers has allocated $40,000 to co-produce four 10-12-minute documentaries with Polish documentary filmmakers. The documentaries will be united into a single one-hour film.

OUP also helps with shooting on the territory of Ukraine, if necessary.

Eligibility: 

Dates of applications: May 23 to July 1, 2022

Application form: https://forms.gle/YPNYP426HB6fRSzBA

Locations for shooting: Poland and Ukraine

Citizenship of director and screenwriter: Poland

Credentials 

In March 2022 Ukrainian film and TV producers Volodymyr Borodianskiy (member of the Supervisory Board of Media Group Ukraine), Victor Mirsky (Co-founder Film.ua group), Daria Leygonie-Fialko (Founder & Producer SPACE Production), Alla Lipovetskaya (Founder & Producer Mamas Production), Iryna Zaria (Founder & Producer Ukrainian Production Studio), Maryna Kvasova (Founder & Producer Mamas Production) and Igor Storchak (Founder & Producer Gingers Media) formed a producers association. The mission of the Organization of Ukrainian Producers (OUP) is filming documentary projects about Russian military aggression in Ukraine, support movie professionals in hard times, and tell the world personal stories directly. By now, the OUP selected and is developing seven documentaries.

For additional information please contact:

Maria Galitska

mariagalitskaya.pr@gmail.com

Nasi partnerzy


Top