Utworzenie nowej państwowej instytucji kultury – Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał zarządzenie o utworzeniu nowej państwowej instytucji kultury – Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Misją Centrum jest wspieranie rozwoju polskiego sektora przemysłów kreatywnych.

CRPK to nowatorska instytucja kultury, która zajmie się nie tylko twórczym, lecz również biznesowym wymiarem działalności kulturalnej. Działalność Centrum skoncentruje się wokół wykorzystania nowoczesnych technologii w kulturze, kulturowych gier wideo, rozszerzonej rzeczywistości, grafiki cyfrowej, reklamy, mody i wzornictwa, a także muzyki czy tańca. Jednym z zasadniczych kierunków działalności CRPK będzie inspirowanie i rozwijanie międzybranżowej i międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju polskich przemysłów kreatywnych.

Jednocześnie instytucja będzie realizowała szereg inicjatyw mających na celu promowanie polskich przemysłów kreatywnych na rynkach zagranicznych. Efektem tych działań ma być wzrost eksportu polskich przemysłów kreatywnych oraz uatrakcyjnienie i unowocześnienie polskiej marki narodowej.

Powołanie Centrum to kolejny element działania polskiego rządu na rzecz wzmocnienia potencjału polskich przemysłów kreatywnych. To również odpowiedź na globalne wyzwania, z którymi mierzą się rodzime przemysły kreatywne. Analiza aktywności innych państw w tym obszarze dowodzi, że przemysły kreatywne stanowią dziś jeden z obszarów intensywnej konkurencji międzynarodowej. W tej sytuacji zapewnienie polskim twórcom i przedsiębiorcom tego sektora systemowego wsparcia jest obowiązkiem państwa.

Pracami Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych będzie kierował powołany na p.o. dyrektora Mikołaj Turowski – menadżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branży bankowej i transportowej. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa marketingowego. Z wykształcenia finansista – absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/minister-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-powolal-centrum-rozwoju-przemyslow-kreatywnych

 

Nasi partnerzy


Top