SKS nowym członkiem CICAE

Stowarzyszenie Kin Studyjnych zostało przyjęto w poczet nowych członków CICAE – Arthouse Cinema Międzynarodowej Konfederacji Kin Artystycznych.

„Jednogłośna decyzja zarządu Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai o przyjęcie reprezentującego 240 polskich kin Stowarzyszenia Kin Studyjnych do CICAE jest dla nas dużym wyróżnieniem i wyrazem uznania dla naszych dotychczasowych działań” – powiedziała Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenie Kin Studyjnych.

Bycie Członkiem działającego od 1955 roku międzynarodowego Stowarzyszenia, skupiającego ponad 2000 instytucji tworzących kulturę filmową w 42 krajach na całym świecie, stanowi ważny krok w rozwoju SKS na arenie międzynarodowej. „Członkostwo jest szansą wymiany doświadczeń i poglądów ale przede wszystkim wspólnego planowania polityki legislacyjnej i finansowej w strukturach europejskich” – dodała prezeska SKS.

Już 17 maja, podczas festiwalu w Cannes, Stowarzyszenie Kin Studyjnych będzie reprezentowane podczas spotkaniu zarządu CICAE przez prezeskę SKS Marlenę Gabryszewską.

źródło: informacja prasowa

Nasi partnerzy


Top