Nowy dyrektor CRPK

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał Mateusza Dzieduszyckiego na stanowisko p.o. dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Obowiązki dyrektora Centrum Mateusz Dzieduszycki zaczął pełnić od 1 kwietnia 2023 r.

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych zostało powołane 1 czerwca 2022 r. Jego utworzenie jest kontynuacją i rozwinięciem polityki wsparcia polskich przemysłów kreatywnych realizowanej od 2016 r., która wynika z potrzeb i postulatów polskich twórców i przedsiębiorców. Centrum ma za zadanie ich wspierać i stwarzać im jak najlepsze warunki do tego, aby mogli godnie zarabiać na swojej pracy i swoich talentach.

Działalność bieżąca Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych koncentruje się na kilku obszarach kluczowych dla rozwoju polskich przemysłów kreatywnych, do których należy:

– animowanie współpracy na linii kultura-biznes-nauka-technologia;

– inwestowanie w rozwój polskich przemysłów kreatywnych – w szczególnie rokujące, prorozwojowe i atrakcyjne kulturowo projekty oraz w wybitnie utalentowanych twórców;

– realizowanie innowacyjnych, łączących potencjał i zasoby wielu różnych branż kreatywnych projekty, promujących polską kulturę oraz budujących pozytywny wizerunek Polski w oparciu o przemysły kreatywne;

– edukacja i profilaktyka.

Od momentu powołania CRPK jego pracami kierował powołany na p.o. dyrektora Mikołaj Turowski – menadżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branży bankowej i transportowej. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa marketingowego. Z wykształcenia finansista – absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych.

Mateusz Dzieduszycki jest z zawodu producentem, reżyserem, scenarzystą dziennikarzem prasowym i telewizyjnym. Współpracował z zagranicznymi stacjami telewizyjnymi z Francji i Niemiec, a jako autor reportaży prasowych – z tygodnikiem „Spotkania”, z „Rzeczpospolitą”, „Obserwatorem” i „Tygodnikiem Literackim”. W ramach wieloletniej pracy dla Telewizji Polskiej był reporterem i producentem Wiadomości TVP1, a następnie jako producent, reżyser i scenarzysta brał udział w produkcji różnorodnych programów kulturalnych, m.in. tygodnika kulturalnego „Goniec” czy Festiwalu Piosenki im. Marka Grechuty, oraz dokumentalnych i zaangażowanych społecznie. Jako producent zrealizował szereg filmów, m.in. „Śladami Josepha Conrada” (2017), „Pod Platanem” (2019), „Leopold Tyrmand – życie bez kompromisów” (2020), „Ten cmentarz musi żyć” (2020).

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/powolanie-po-dyrektora-centrum-rozwoju-przemyslow-kreatywnych

Nasi partnerzy


Top