SFP-ZAPA wypłaci wynagrodzenia dla ukraińskich twórców filmowych

W związku z trwającą wojną w Ukrainie SFP-ZAPA podejmie się inkasa i wypłaty wynagrodzeń dla ukraińskich twórców filmowych. Celem jest wsparcie ukraińskich filmowców poprzez tymczasowe przyjęcie w zbiorowy zarząd ich praw autorskich i możliwie jak najszybsze przekazanie im należności za bieżącą eksploatację ich utworów zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Twórców ukraińskich SFP-ZAPA będzie reprezentować do czasu powrotu do normalnego funkcjonowania ukraińskiej organizacji Cinema, której zaproponowaliśmy zastępstwo w wykonywaniu jej statutowych zadań związanych z zarządzaniem prawami autorskimi.

Dzięki posiadanym umowom o reprezentacji z zagranicznymi organizacjami i przy wykorzystaniu własnego systemu informatycznego do podziału wynagrodzeń, SFP-ZAPA jest w stanie pozyskać i niezwłocznie przekazać naszym wschodnim kolegom tantiemy z krajów, w których aktualnie pokazywane są ukraińskie filmy.  Odbędzie się to na zasadzie pro bono, bez potrącenia żadnych dodatkowych kosztów.

Dodatkowo SFP-ZAPA zapewnia, że istnieje możliwość bezpośredniego powierzenia praw ZAPA przez ukraińskich reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i innych współtwórców filmów.

SFP-ZAPA uruchamia dedykowaną obsługę w języku ukraińskim i angielskim. Zainteresowani mogą się skontaktować i uzyskać wszelkie szczegółowe informacje pod numerem + 48 799 026 736

źródło: SFP

Nasi partnerzy


Top