fot. Grzegorz Krzyżewski

RPO spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Kreatywna Polska

8 marca 2022 roku RPO Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Kreatywna Polska prezesem Jerzym Kornowiczem, wiceprezesem Janem Młotkowskim, Ludmiłą Mitręgą i Oskarem Tułodzieckim. Rzecznikowi towarzyszyli dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Mirosław Wróblewski i główny koordynator ds. współpracy naukowej Maciej Grześkowiak.

Spotkanie dotyczyło procesu implementacji i tworzenia europejskich dyrektyw regulujących internet i reformujących prawo autorskie. W trakcie rozmowy poruszono problem sporu pomiędzy wartościami swobody dostępu do treści i poszanowania dla praw twórców i właścicieli praw autorskich. Rozmawiano również o pozycji i roli amerykańskich gigantów cyfrowych w tym sporze.

 

źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-spotkanie-stowarzyszenie-kreatywna-polska

Nasi partnerzy


Top