Polacy za wprowadzeniem dyrektywy – badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej”

Redakcja „Rzeczpospolitej” zleciła przeprowadzenie badań dotyczących wprowadzenia dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, zadając następujące pytanie: Jak Pana/Pani zdaniem powinni głosować polscy eurodeputowani w sprawie przepisów unijnej dyrektywy o prawach autorskich, których skutkiem będzie obowiązek dzielenia przez takie serwisy jak Google, Youtube czy Facebook się zyskami z reklam z twórcami, artystami, na których dziełach zarabiają. Respondenci opowiedzieli się za wprowadzeniem dyrektywy – 66,5% badanych uważa, że polscy eurodeputowani powinni poprzeć wprowadzenie dyrektywy. Jedynie 16,4% było przeciwnego zdania.

Taki stan rzeczy cieszy i pokazuje, że polscy internauci nie poddają się tak łatwo manipulacji gigantów technologicznych, i mają wystarczająca wiedzę, by świadomie podejmować decyzje dotyczące przyszłości internetu. Miejmy nadzieję, że w ich ślady pójdą również polscy politycy.

Badanie przeprowadziła pracownia IBRiS na próbie reprezentatywnej dla populacji.

Więcej w serwisie „Rzeczpospolitej” https://www.rp.pl/Prawo-autorskie/302279953-Prawo-autorskie-Polacy-chca-zeby-koncerny-dzielily-sie-z-wydawcami.html lub w wydaniu drukowanym we czwartek 28 lutego 2019 r.

Nasi partnerzy


Top