Porozumienie w sprawie umowy o prawach autorskich

Parlament Europejski osiągnął porozumienie z negocjatorami z rządów państw członkowskich w sprawie korzystania z prawa autorskiego w Internecie. Ustawodawstwo chroni wolność wypowiedzi w Internecie, zapewniając jednocześnie, że artyści i wydawcy wiadomości są sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę, a duże platformy internetowe nie będą mogły zarabiac na materiałach twórców bez uczciwej zapłaty.

Posłowie Komisji Prawnej zdecydowanie poparli dziś ustalony w negocjacjach trójstronnych tekst dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Głosowało łącznie 25 Europosłów: 16 za i 9 przeciw.

Ostateczne głosowanie całego Parlamentu Europejskiego w tej sprawie zaplanowane jest na sesję 25-28 marca.

Prezentujemy poniżej najważniejsze punkty porozumienia: 

1. Duże platformy internetowe nie będą mogły zarabiać na materiałach dziennikarzy i artystów bez uczciwej zapłaty. To jest sedno nowej umowy o prawach autorskich.

2. Zasadniczo start-upy i mniejsze platformy internetowe będą podlegały lżejszym zobowiązaniom niż bardziej znane platformytakie jak YouTube czy Facebook.

3. Jeśli nie masz dziesięciu milionów globalnych obrotów lub masz nie więcej niż pięć milionów miesięcznych odwiedzających, to jesteś częściowo zwolniony z tego artykułu 13.

4. Artykuł 13 obciąża platformy internetowe odpowiedzialnością za przesłane do nich materiały naruszające prawa autorskie. W rezultacie platformy te będą wynagradzać autorów bardziej uczciwie za ich pracę.

5. Nie ma wymogu, aby platformy umieszczały filtry – to od nich zależy decyzja o sposobie wdrożenia tych zasad.

6. Agregatory wiadomości nadal będą mogły wykorzystywać fragmenty artykułów lub przedstawiać sprawozdania z wydarzeń, tak jak ma to miejsce obecnie pod warunkiem, że fragment jest bardzo krótki.

7. Twoje memy są bezpieczne: publikowanie prac dla celów parodii, pastiszu, krytyki lub cytatu jest teraz specjalnie chronione dzięki temu prawu.

8. Wolność słowa nie jest naruszona.

9. Jeśli potrzebujesz jakiejś podstawy np. dzieła chronionego prawem autorskim,aby go zmienić w jakikolwiek sposób – tak, masz prawo przesłać go na platformy internetowe.

10. Dyrektywa zwiększa prawa osób kreatywnych, które mogą teraz wynegocjować lepsze wynagrodzenie za swoją pracę wykorzystaną cyfrowo.

źródło: https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/parliament-reaches-agreement-on-copyright-deal_N01-PUB-190222-COPY_ev

 

Nasi partnerzy


Top