Raport „Widz kinowy w Polsce” 2018

Na przełomie października i listopada 2018 roku w 100 kinach w całej Polsce, w każdym województwie zostało przeprowadzone badanie widza kinowego. Jest to pierwszy w historii tak obszerny projekt badający przyzwyczajenia widzów. Otrzymane wyniki pozwoliły stworzyć profil polskiego widza kinowego oraz wskazać kluczowe czynniki, które mają wpływ na jego wybory filmowe oraz konsumenckie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, jest to 20% łącznej liczby stałych kin w kraju. 75% badanych placówek stanowiły multipleksy, a pozostałe 25% były kinami studyjnymi i lokalnymi. Te proporcje oddawały rzeczywisty udział poszczególnych rodzajów kin w rynku dystrybucji kinowej w Polsce.

 W każdym z wylosowanych kin ankieterzy przeprowadzili przeciętnie 12 szczegółowych rozmów z widzami. W wywiadach uczestniczyła co piąta osoba wychodząca z kina. Badanie objęło łącznie 1216 widzów powyżej 15 roku życia. 48% ankietowanych przepytano w dni robocze, natomiast 52% odpowiedzi uzyskano w weekendy.

Po raz pierwszy w historii zrealizowano w polskich kinach tak obszerny projekt* badający przyzwyczajenia widzów. Otrzymane wyniki pozwoliły stworzyć profil polskiego widza kinowego oraz wskazać kluczowe czynniki, które mają wpływ na jego wybory filmowe oraz konsumenckie.

Raport dostępny jest tu:

Widz kinowy w Polsce

*Raport z badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown dla Filmwebu.

źródło: PISF

Nasi partnerzy


Top