PIK podejmuje prace nad Dyrektywą o Dostępności

PIK podejmuje prace nad Dyrektywą UE 2019/882, w sprawie wymogów dostępności produktów i usług skierowanych do podmiotów gospodarczych.

Termin wdrożenia zapisów tej Dyrektywy do porządku prawnego RP to czerwiec 2021 r. Projekt ustawy  przygotowuje Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Konsultacje projektu ustawy będą ogłoszone pod koniec lutego br. Termin realizacji zobowiązań wynikających z Dyrektywy dla podmiotów gospodarczych (niepublicznych) – czerwiec 2025 roku.

Podmioty publiczne realizują wymogi Dyrektywy o dostępności już od maja 2019 r. Wytyczne dla podmiotów publicznych oraz ich podwykonawców znajdują się na stronach Departamentu Społeczeństwa Informatycznego KPRM.  O statusie wdrażania przez polskie podmioty publiczne obowiązującego standardu dostępności WCAG 2.1 informuje Raport Dostępności 2021, w którym omawiane są m.in.  przykłady prawidłowych i błędnych rozwiązań w realizacji wymogów dostępności. Doświadczenia w tym zakresie będą pomocne dla podmiotów rynkowych.

W ramach Polskiej Izby Książki powstał zespół ds analizy skutków, jakie Dyrektywa o Dostępności ma dla większych  podmiotów branży wydawniczo-księgarskiej. Do pracy w zespole  zgłosili się prawnicy i eksperci z następujących wydawnictw: Learnetic, Nowej Ery, Państwowego Wydawnictwa Muzycznego, Sonia Draga, Wolters Kluwer oraz  Znak. W pracach uczestniczą także przedstawiciele z Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FREE) oraz Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Wdrożenie wymogów przez wydawców oraz e-dystrybucję w zakresie książek elektronicznych oraz prezentacji treści na platformach internetowych i w urządzeniach  mobilnych są dużym wyzwaniem. Zespół powołany przez Izbę ma za zadanie udział w konsultacji procesu wdrożenia Dyrektywy w Polsce oraz rozpatrzenie problemu kosztów procesów dostosowawczych  i opracowania wytycznych dla podmiotów branży.

Link do  Dyrektywy (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32019L0882

Link do konferencji MFiRR na temat Dyrektywy i Raportu Dostępności 2021:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/europejski-akt-o-dostepnosci—perspektywy-rozwoju

Link do Raportu Dostępności 2021:

https://widzialni.eu/raport-dostepnosci-2021,new,mg,6,395

 

źródło: www.pik.pl

 

Nasi partnerzy


Top