Panel Stowarzyszenia Kreatywna Polska w ramach najważniejszego cyfrowego wydarzenia w tym roku!

Czy sztuczna Inteligencja (AI) może mieć zastosowanie w przemysłach kreatywnych? Jak wielkie znaczenie ma wykorzystanie blockchain w promowaniu dostępu do dóbr kultury? Czy automatyzacja tworzenia tekstów może naruszać prawa własności intelektualnej pierwotnych autorów?  Te (i nie tylko) ważne kwestie poruszą paneliści Kreatywnej Polski 7 grudnia 2021 r. od godz. 9:00 do 9:30 CET w ramach IGF 2021

Kryzys związany z pandemią COVID-19 bez wątpienia przyspieszył rozwój i zastosowanie technologii cyfrowych w sektorze kultury i kreatywnym. Pokazał też, że obecnie ogromne znaczenie w promowaniu dostępu do dóbr kultury ma wykorzystanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy blockchain.

O tym, że nowe technologie, wykorzystujące na przykład rozpoznawanie mowy, wirtualną pomoc czy cyfrowe przetwarzanie sztuki lub literatury, mogą przynieść korzyści w udostępnianiu zasobów kulturalnych i kreatywnych, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym lub osobom z ograniczonym dostępem do oryginalnych treści nie trzeba nikogo przekonywać. Ten ostatni rodzaj wymaga szczególnej uwagi, aby zbiory danych (wykorzystywane do szkolenia AI) były jak najszersze i zróżnicowane, aby zapobiec ewentualnym wykluczeniom ze względu na pochodzenie, płeć lub różne rodzaje niepełnosprawności, na które w dzisiejszych czasach zwraca się szczególną uwagę.

Czy automatyzacja tworzenia tekstów, takich jak książki i artykuły prasowe, może naruszać prawa własności intelektualnej pierwotnych autorów?

Ponieważ technologia nie rozpoznaje, czy użyte materiały pochodzą z legalnych czy nielegalnych źródeł, więc istnieje zagrożenie, że automatyzacja tworzenia tekstów, takich jak książki i artykuły prasowe naruszy prawa własności intelektualnej pierwotnych autorów. Z drugiej jednak strony, wykorzystanie technologii blockchain w rozpowszechnianiu dóbr kultury może stanowić swoistą barierę przed nieuprawnionym wykorzystaniem treści, gdyż każde naruszenie zostanie na stałe wprowadzone do systemu.

Czy wykorzystanie nowych technologii w rozpowszechnianiu dóbr kultury sprawi, że poczujemy się bezpieczniej w Internecie, zarówno jako twórcy, jak i użytkownicy? Czy nasza kreatywność i dane będą wystarczająco chronione? Czy istniejące instytucje korzystające z wyjątków od praw autorskich, takie jak biblioteki publiczne, będą w stanie nadążyć za postępem technologicznym i dostosować swoje obiekty do realiów technologicznych?

Na te, i inne, pytania odpowiedzą – w dniu 7 grudnia 2021 r. od godz. 9:00 do 9:30 CET w ramach IGF 2021 – paneliści Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Tytuł panelu: „New technologies as a challenge for the sustainable access and circulation of cultural goods”. („Nowe technologie jako wyzwanie dla zrównoważonego dostępu i obiegu dóbr kultury.”)

Ważne!

Panel odbędzie się w języku angielskim i tylko online! Link będzie dostępny na 1 dzień przed wydarzeniem.

Prelegenci:

Mikołaj Małaczyński – współzałożyciel i prezes Legimi SA notowanej na GPW NewConnect, pierwszej w Polsce biblioteki udostępniającej książki elektroniczne w modelu abonamentowym (www.legimi.com), która od 2016 roku działa również na rynku niemieckim. Znalazł się wśród 100 liderów innowacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu New Europe 100 (według Financial Times, Google i Res Publica).

Dr Damian Flisak – doktor prawa (Ludwig-Maximilians-Universität München), radca prawny, doświadczony starszy radca prawny i menedżer z udokumentowaną historią pracy jako doradca branży kreatywnej. Specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prasowego i nieuczciwej konkurencji, a także prawa nowych technologii. Wykładowca i doświadczony mówca.

Moderator: Cezary Szymanek – dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Rzeczpospolita” oraz redaktor naczelny rp.pl.

Link do rejestracji

Dyskusja będzie transmitowana przez program Zoom Clients for meetings i aby wziąć w niej udział rekomendowane jest zainstalowanie go na swoim urządzeniu.

Można go pobrać ze strony: https://intgovforum.zoom.us/download

Należy również zarejestrować się na stronie: https://intgovforum.org/en

IGF 2021 „Lightning Talk #71 New technologies as a challenge for the sustainable access and circulation of cultural goods.” 7 grudnia 2021 r. godz. 9.00 – 9.30 CET

#IGF2021; #internetunited

 

Kontakt: e-mail: kontakt@kreatywnapolska.pl

Szczyt Cyfrowy ONZ_ IGF 2021

W dniach 6-10 grudnia 2021 r. Polska będzie gospodarzem najważniejszego cyfrowego wydarzenia tego roku – Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

Polska od kilku lat starała się o uzyskanie prawa do organizacji światowego Szczytu Cyfrowego ONZ. Organizacja tego prestiżowego wydarzenia w naszym kraju to wyraz docenienia naszych działań w zakresie cyfryzacji – powiedział na konferencji prasowej Krzysztof Szubert, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 będzie miejscem debaty m.in. o przyszłości platform internetowych. Hasło tegorocznej edycji konferencji to Internet United, czyli wolny, niepodzielny, otwarty internet. W Katowicach będą omawiane globalne tematy i najlepsze praktyki związane z przestrzenią cyfrową. Stowarzyszenie Kreatywna Polska też tam będzie!

żródło: SKP; https://www.intgovforum.org/en

Nasi partnerzy


Top