https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6874005153217822720/

Zapis panelu Kreatywnej Polski

W Katowicach trwa najważniejsze cyfrowe wydarzenie tego roku na świecie – IGF 2021. 7 grudnia odbył się panel Stowarzyszenia Kreatywna Polska, którego moderatorem był Cezary Szymanek (redaktor naczelny rp.pl.) zatytułowany: „New technologies as a challenge for the sustainable access and circulation of cultural goods”. („Nowe technologie jako wyzwanie dla zrównoważonego dostępu i obiegu dóbr kultury”).

Paneliści – Mikołaj Małaczyński* oraz dr Damian Flisak** odpowiadali, między innymi, na pytania: #Czy sztuczna Inteligencja (AI) może mieć zastosowanie w przemysłach kreatywnych? #Jak wielkie znaczenie ma wykorzystanie blockchain w promowaniu dostępu do dóbr kultury? #Czy automatyzacja tworzenia tekstów może naruszać prawa własności intelektualnej pierwotnych autorów?

Całość debaty dostępna jest tutaj:

*******************************************

Kryzys związany z pandemią COVID-19 bez wątpienia przyspieszył rozwój i zastosowanie technologii cyfrowych w sektorze kultury i kreatywnym. Pokazał też, że obecnie ogromne znaczenie w promowaniu dostępu do dóbr kultury ma wykorzystanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy blockchain.

O tym, że nowe technologie, wykorzystujące na przykład rozpoznawanie mowy, wirtualną pomoc czy cyfrowe przetwarzanie sztuki lub literatury, mogą przynieść korzyści w udostępnianiu zasobów kulturalnych i kreatywnych, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym lub osobom z ograniczonym dostępem do oryginalnych treści nie trzeba nikogo przekonywać. Ten ostatni rodzaj wymaga szczególnej uwagi, aby zbiory danych (wykorzystywane do szkolenia AI) były jak najszersze i zróżnicowane, aby zapobiec ewentualnym wykluczeniom ze względu na pochodzenie, płeć lub różne rodzaje niepełnosprawności, na które w dzisiejszych czasach zwraca się szczególną uwagę.

Czy automatyzacja tworzenia tekstów, takich jak książki i artykuły prasowe, może naruszać prawa własności intelektualnej pierwotnych autorów?

Ponieważ technologia nie rozpoznaje, czy użyte materiały pochodzą z legalnych czy nielegalnych źródeł, więc istnieje zagrożenie, że automatyzacja tworzenia tekstów, takich jak książki i artykuły prasowe naruszy prawa własności intelektualnej pierwotnych autorów. Z drugiej jednak strony, wykorzystanie technologii blockchain w rozpowszechnianiu dóbr kultury może stanowić swoistą barierę przed nieuprawnionym wykorzystaniem treści, gdyż każde naruszenie zostanie na stałe wprowadzone do systemu.

Czy wykorzystanie nowych technologii w rozpowszechnianiu dóbr kultury sprawi, że poczujemy się bezpieczniej w Internecie, zarówno jako twórcy, jak i użytkownicy? Czy nasza kreatywność i dane będą wystarczająco chronione? Czy istniejące instytucje korzystające z wyjątków od praw autorskich, takie jak biblioteki publiczne, będą w stanie nadążyć za postępem technologicznym i dostosować swoje obiekty do realiów technologicznych?

*Mikołaj Małaczyński – współzałożyciel i prezes Legimi SA notowanej na GPW NewConnect, pierwszej w Polsce biblioteki udostępniającej książki elektroniczne w modelu abonamentowym (www.legimi.com), która od 2016 roku działa również na rynku niemieckim. Znalazł się wśród 100 liderów innowacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu New Europe 100 (według Financial Times, Google i Res Publica).

**Dr Damian Flisak – doktor prawa (Ludwig-Maximilians-Universität München), radca prawny, doświadczony starszy radca prawny i menedżer z udokumentowaną historią pracy jako doradca branży kreatywnej. Specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prasowego i nieuczciwej konkurencji, a także prawa nowych technologii. Wykładowca i doświadczony mówca.

Moderator: Cezary Szymanek – dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Rzeczpospolita” oraz redaktor naczelny rp.pl.

Szczyt Cyfrowy ONZ_ IGF 2021

W dniach 6-10 grudnia 2021 r. Polska jest gospodarzem najważniejszego cyfrowego wydarzenia tego roku – Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

Polska od kilku lat starała się o uzyskanie prawa do organizacji światowego Szczytu Cyfrowego ONZ. Organizacja tego prestiżowego wydarzenia w naszym kraju to wyraz docenienia naszych działań w zakresie cyfryzacji – powiedział na konferencji prasowej Krzysztof Szubert, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 będzie miejscem debaty m.in. o przyszłości platform internetowych. Hasło tegorocznej edycji konferencji to Internet United, czyli wolny, niepodzielny, otwarty internet. W Katowicach będą omawiane globalne tematy i najlepsze praktyki związane z przestrzenią cyfrową. Stowarzyszenie Kreatywna Polska też tam będzie!

Link do FB:

https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieKreatywnaPolska/videos/388892596326106/

źródło: SKP

 

Nasi partnerzy


Top