Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego – konferencja prezentująca projekt

6 maja 2021 r. odbyła się konferencja prasowa „Ustawa dla artystów, artyści o ustawie” prezentująca projekt Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego”, którego celem jest poprawienie sytuacji bytowej artystów w Polsce, m.in. przez ułatwienie im korzystania z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

W konferencji wziął udział prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska Jerzy Kornowicz (kompozytor, dyrektor festiwalu „Warszawska jesień”), a także Joanna Kos – Krauze (reżyserka i scenarzystka), Julia Ruszkiewicz (reżyserka), Janusz Janowski (malarz, muzyk, filozof), Wincenty Krawczyk (muzyk), Zygmunt Miłoszewski (pisarz), którzy opowiedzieli, dlaczego ten akt prawny jest tak bardzo artystom potrzebny.

Powstanie projektu ustawy to efekt wieloletnich starań organizacji reprezentujących twórców kultury ze wszystkich dziedzin, które były konsekwencją debaty zainicjowanej w 2017 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury (OKK).

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Systemowe zmiany mają zapewnić tysiącom artystów zawodowych m.in. znacznie łatwiejszy dostęp do programu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Koszty projektowanych rozwiązań nie obciążą podatnika, ponieważ będą finansowane z wpływów z opłaty reprograficznej i opłaty od czystych nośników (tzw. rekompensaty na rzecz uczciwej kultury) uiszczanej przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego.

Każdej osobie profesjonalnie wykonującej działalność artystyczną, która potwierdzi, że ma udokumentowany dorobek artystyczny lub jest absolwentem studiów drugiego stopnia uczelni artystycznej, przysługiwać będą określone w ustawie uprawnienia.

Artyści będą mogli potwierdzić uprawnienia wskazując dorobek artystyczny poświadczony przez wybrane przez siebie reprezentatywne stowarzyszenie artystyczne lub związek twórczy. Absolwenci uczelni artystycznych przez 5 lat od ich ukończenia będą mogli zamiast dorobku przedłożyć dyplom ukończenia uczelni. Instytucją zarządzającą procesem będzie Polska Izba Artystów, w której aż 14 z 21 członków Rady Izby to reprezentanci organizacji artystycznych wybierani w wyborach środowiskowych.

Potwierdzenie uprawnień nie będzie jednak obowiązkowe i nie warunkuje działalności artystycznej – ani amatorskiej ani zawodowej. 5 maja Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego do konsultacji międzyresortowych i publicznych.

Cała konferencja dostępna jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=4ZngQ5EWf3A&t=354s

źródło: SFP, gov.pl

 

 

Nasi partnerzy


Top