Stowarzyszenie Filmowców Polskich wygrywa w sądzie z Cinema City!

Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (SFP-ZAPA) informuje, że w dniu 15 października br. w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł długo oczekiwany wyrok w sprawie SFP-ZAPA przeciwko największemu w Polsce operatorowi sieci kin wielosalowych Cinema City o zapłatę tantiem, o których mowa w art. 70 ustawy o prawie autorskim.
Spór sądowy, który toczy się w tej sprawie od przeszło pięciu lat dotyczy braku uiszczania przez Cinema City wynagrodzeń z tytułu wyświetlania filmów na rzecz reprezentowanych przez Stowarzyszenie współtwórców utworów audiowizualnych. Sąd w wyroku z 15 października br. uznał za prawidłową stosowaną przez SFP-ZAPA, a kwestionowaną przez Cinema City, stawkę wynagrodzenia na polu eksploatacji wyświetlanie w kinach w wysokości 0,95 proc. wpływów z biletów wstępu oraz innych wpływów uzyskanych za wstęp bez żadnych potrąceń (z wyłączeniem podatku VAT) i zasądził na rzecz SFP-ZAPA kwotę kilkunastu milionów złotych, a w niej wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ww. stawkę wraz z wysokimi odsetkami. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wielokrotnie podkreślał, że Stowarzyszenie Filmowców Polskich wygrało sprawę w 100%. Sąd stwierdził także, że Cinema City powinno ponieść 100% kosztów procesu.

– Wtorkowe orzeczenie nie dość, że w 100 proc. przyznaje rację twórcom filmowym, to pokazuje, że nieregulowanie tantiem jest nieopłacalne. Oprócz należności głównej, kino powinno pokryć także całość kosztów postępowania oraz zapłacić znaczącą kwotę odsetek. Jakkolwiek wyrok nie jest jeszcze prawomocny, to jednak już na tym etapie sprawy potwierdza zasadność pobierania przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich wynagrodzeń od kin na rzecz współtwórców utworów audiowizualnych według jednolitej stawki obowiązującej na rynku od wielu lat – powiedział Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.Stowarzyszenie Filmowców Polskich ma obecnie zawarte ponad 400 umów z indywidualnymi podmiotami prowadzącymi kina w Polsce, w których określono stawkę wynagrodzenia dla twórców reprezentowanych przez SFP w wysokości 0,95 proc. Pod względem liczby podmiotów, umowami z SFP objęty jest więc niemal cały rynek kin. Wciąż jednak nie uiszczają należnych twórcom wynagrodzeń Cinema City, Multikino i Helios.

– Ten wyrok to przełom w relacjach SFP-ZAPA z operatorami wielosalowych kin. Autorzy chronieni przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich przez lata nie dostawali od Cinema City, Multikino i Heliosa należnych im ustawowo tantiem, pomimo że w tym czasie kina zarabiały miliony złotych na wyświetlaniu ich filmów. Mam nadzieję, że wyrok szybko się uprawomocni w stosunku do Cinema City, a także skłoni Multikino i Helios do zawarcia umów z SFP-ZAPA – powiedział Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

źródło i tekst: https://www.sfp.org.pl/

Nasi partnerzy


Top