Prawo autorskie: Apel do Posłów Parlamentu Europejskiego o poparcie mandatu dot. dyrektywy w sprawie praw autorskich

Warszawa, 28.06.2018 r.

  1. dz. 25/2018

 

APEL DO POSŁÓW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO O POPARCIE MANDATU DOT. DYREKTYWY W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH

 

Szanowne Panie Europosłanki! Szanowni Panowie Europosłowie!

Jesteśmy zmuszeni zwrócić się do Państwa, jako naszych reprezentantów w strukturach europejskich, z prośbą o spojrzenie na sprawę projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym i zaangażowanie przy głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Zwracamy się z tak silnym apelem, gdyż wyniki głosowania będą stanowić o przyszłości funkcjonowania branży kreatywnej w wymagającym środowisku cyfrowym. Jest to istotne dla utrzymania gwarancji wolności słowa dla wydawców i producentów, których treści bez zezwolenia i rekompensaty są dowolnie i bez ponoszenia opłat powielane przez większość portali, w tym globalne firmy internetowe. Stowarzyszenie Kreatywna Polska jest reprezentantem twórców, producentów, wydawców i dystrybutorów treści w sektorze muzyki, filmu, prasy, książki, fotografii oraz nadawców. Wyjątkowość tej branży polega również na tym, że tworzymy dobra kultury i tożsamości narodowej.

Na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 5 lipca odbędzie się głosowanie, którego przedmiotem będzie mandat przyjęty przez Komisję JURI w sprawie projektu dyrektywy. Nalegamy na wyrażenie poparcia dla mandatu. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny, ponieważ wynik głosowania wpłynie bezpośrednio na nasz los. Pamiętajcie, że nasza branża stanowi 4,5% unijnego PKB i zapewnia 12 milionów miejsc pracy.

Co roku z powodu nieszczelnego systemu ochrony praw autorskich w Internecie polska gospodarka traci ok. 3 miliardów zł. Kwoty te, na skutek narzuconego przez portale społecznościowe modelu biznesowego, trafiają do kieszeni wielkich korporacji technologicznych, w głównej mierze zlokalizowanych poza Unią Europejską, a także internetowych piratów.

Podmioty, które korzystają na tym, że prawa twórców w internecie nie są dostatecznie chronione i nie muszą dzielić się z nimi swoimi przychodami, nie są zainteresowane zmianą obecnej sytuacji. Prowadzą agresywny i cyniczny lobbing oparty o nieprawdziwe tezy, gdyż nie chcą odprowadzać części swoich zysków dla twórców, czego wymagałaby od nich projektowana dyrektywa. Kampanie lobbingowe, które mamy okazję obserwować są dla nich mniej kosztowne niż wynagrodzenia należne twórcom i innym uprawnionym z tytułu praw autorskich.

Z uwagą będziemy śledzić dalsze losy projektu dyrektywy i działania naszych europosłów w tym zakresie.

Szanowne Europosłanki i Europosłowie,

pamiętajcie, że wyniki głosowania znacząco wpłyną na los naszej branży. Liczymy na Państwa poparcie i głosowanie za mandatem dla Komisji JURI dot. dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Tak jak nasze poparcie liczyć się będzie przy okazji wyborów do Europarlamentu. Będziemy wdzięczni za skuteczną reprezentację interesów polskiej branży kreatywnej, w tym wymienionych niżej organizacji:

 

Izba Wydawców Prasy

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

Polska Izba Książki

Polskie Stowarzyszenie Montażystów

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych

Stowarzyszenie SYGNAŁ

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Stowarzyszenie Fotoreporterów

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL

Związek Kompozytorów Polskich

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów

Związek Producentów Audio-Video ZPAV

Z wyrazami szacunku,

 

Dorota Hawliczek

Dyrektor Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Nasi partnerzy


Top