Spotkanie szerokiej koalicji polskich twórców na rzecz uczciwego wynagrodzenia z platform VOD

W środę 11 stycznia, w Kinie Kultura na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyło się spotkanie szerokiej koalicji polskich twórców na rzecz uczciwego wynagrodzenia z platform VOD.

W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich wzięli udział liczni twórcy filmowi, producenci oraz przedstawiciele organizacji branżowych.

Jak podkreślali twórcy: „Występowanie przeciw tantiemom z Internetu to występowanie przeciwko polskiej kulturze”.

Prezes SFP – reżyser Jacek Bromski, na początek przybliżył temat spotkania. Podtrzymał także swoje stanowisko wyrażone przed kilkoma tygodniami, w oświadczeniu na temat propozycji Netflixa (artykuł na stronie Kreatywnej Polski tutaj: https://www.kreatywnapolska.pl/netflix-testuje-system-dodatkowych-wynagrodzen-dla-polskich-tworcow/), którą nazwał: „Pułapką zastawioną na polskich twórców”.

„Przyszłość twórców jest zagrożona. Jak Państwo wiecie, coraz mniej widzów przychodzi do kina, a coraz większą popularnością cieszą się platformy VOD. Propozycja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która zakłada uregulowanie kwestii tantiem z Internetu, czyli po prostu należnego polskim twórcom wynagrodzenia, spotkała się z niezrozumiałym sprzeciwem ze strony wiceministra Cyfryzacji. Musimy zawalczyć o przyszłość polskiego kina i dlatego się dzisiaj spotykamy.” – mówił Bromski.

Następnie dyrektor SFP-ZAPA, Dominik Skoczek, powiedział o dyrektywie o prawie autorskim i przypomniał jej główne założenia:

„Dwa lata temu, Unia Europejska przyjęła dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Nakazała ona wprowadzenie do polskiego prawa odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia za eksploatację dzieł w Internecie.. Tantiemy z tego tytułu funkcjonują  już w wielu krajach Europy Zachodniej: m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii i w wielu innych. Polska jest jednym z niewielu krajów, które dotąd nie wdrożyły założeń dyrektywy.”

Dyrektor SFP-ZAPA przypomniał również, że twórcy mogą liczyć na wynagrodzenia z zagranicy, z większości krajów, które przyjęły założenia dyrektywy, a wciąż nie mają tej możliwości we własnym kraju:

„Kwoty tantiem dla polskich twórców za pokazywanie produkcji w Internecie we Francji, Hiszpanii czy Włoszech wzrosły kilkunastokrotnie. Jeśli we Francji tak chętnie oglądane są polskie seriale, to na rodzimym rynku popularność jest dużo większa”.

Podkreślił również znaczenie wspólnego działania całego środowiska:

„Nasze interesy zabezpieczy tylko ustawa.  Na szczęście w kwestii tantiem z Internetu nie udaje się rozbić jedności naszego środowiska i bardzo dobrze. Musimy walczyć o nasze prawa.”

Organizatorzy zwrócili uwagę na zaskakującą zbieżność wizyty CEO Netflixa Reeda Hastinga w Polsce z wnioskiem wiceministra cyfryzacji – Janusza Cieszyńskiego o wykreślenie przepisu zapewniającego tantiemy z Internetu w konsultacjach resortowych zakończonych kilka dni wcześniej.

„Doświadczenia innych krajów uczą nas, że propozycja Netflixa to fałszywa alternatywa. W Niemczech, gdzie postanowiono na postulowane przez giganta rozwiązania umowne,  wynagrodzenie otrzymują tylko autorzy produkcji oryginalnych Netflixa. Co więcej,  narzucono niemalże nierealny do osiągnięcia próg aż 10 mln użytkowników, którzy obejrzeli 90% całości danego filmu lub serialu.”

Dyskusja środowiska filmowego była niezwykle żywa. Wielu zgromadzonych podkreślało, że jako filmowcy nie walczą z samym Netfliksem, „ale o coś, co im się prawnie należy”, bo „tantiemy nie są żadną łaską, ale sprawiedliwym wynagrodzeniem”. Debata zakończyła się zgodnymi konkluzjami o konieczności podejmowania dalszych działań na temat implementacji dyrektywy.

Zaprezentowano również specjalnie przygotowaną stronę Internetową: https://www.tantiemyzinternetu.pl/ na której można znaleźć podstawowe informacje o dyrektywie,  krajach, które  ją wdrożyły, łączne zyski platform VOD w Polsce czy specjalny licznik, który wskazuje, że Polska spóźnia się z dyrektywą już od 19 miesięcy, 83 tygodni i 583 dni.

Źródło: https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,34103,1,1,Powstaje-koalicja-filmowcow-w-walce-o-wynagrodzenie-z-platform-VOD.htmlwww.tantiemyzinternetu.pl

Nasi partnerzy


Top