SFP-ZAPA rozpoczęło wypłaty z tytułu wyświetlania filmów w multipleksach

SFP-ZAPA rozpoczęło wypłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinach wielosalowych (multipleksach). To efekt ponad 10 lat starań, zakończonych sukcesem negocjacji i sporów sądowych prowadzonych przez organizację w imieniu twórców.

Zgodnie z terminarzem repartycji przewidzianym na rok 2021 SFP_ZAPA rozpoczęła wypłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinach wielosalowych (multipleksach). Jest to ważny moment zarówno dla twórców jak i SFP-ZAPA, ponieważ możliwość przekazania autorom tych należności to efekt ponad 10-letnich starań naszej organizacji o pozyskanie tantiem od właścicieli multipleksów. Przez wiele lat SFP_ZAPA prowadziła bardzo trudne procesy sądowe z operatorami największych kin, którzy nie tylko odmawiali płacenia, ale unikali też przekazywania jakichkolwiek danych dotyczących skali eksploatacji prezentowanych na swoich ekranach filmów. Przełomowym momentem walki o należne twórcom wynagrodzenia była sądowa wygrana SFP-ZAPA z Cinema City w listopadzie ubiegłego roku, po której zawarto porozumienia regulujące spłatę zaległości również przez Helios i Multikino. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zespół SFP-ZAPA przeprowadził skomplikowaną repartycję i rozpoczął wypłaty z tytułu setek tysięcy wyświetleń filmów dokonanych na przestrzeni ostatnich lat.

Łącznie do podziału pomiędzy polskich i zagranicznych autorów SFP-ZAPA skierowała niemal 40 mln zł tantiem wraz z odsetkami. W pierwszej kolejności rozliczone zostały lata 2009-2017, czyli o rok więcej niż było zakładane w terminarzu repartycji i wypłat (2009-2016). Wypłaty automatycznie rozliczają zaliczki wypłacone uprzednio autorom. W przyszłym roku SFP_ZAPA planuje repartycje i wypłaty obejmujące kolejne lata wyświetlania filmów w kinach Helios i Multikino.

Nadal prowadzone są procesy sądowe z właścicielem sieci kin Cinema City. Podmiot ten, mimo prawomocnej przegranej w sądzie dotyczącej okresu do końca roku 2013, nie zdecydował się na uregulowanie zaległych tantiem za pozostałe lata. Należności te objęte są oddzielnymi powództwami SFP-ZAPA; ich repartycja i wypłata nastąpi po uzyskaniu przez SFP-ZAPA wyroków korzystnych dla twórców.

SFP-ZAPA na bieżąco będzie informowało o sytuacji związanej z procesami z Cinema City i rozliczaniem tantiem za wyświetlanie filmów w kinach.

źródło: SFP

Nasi partnerzy


Top