Rozpoczął się Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce

W sobotę 6 listopada rozpoczęła się 33. edycja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce.

W czasie gali otwarcia ośmiu promotorów polskiego filmu otrzymało przyznane przez Society for Arts dyplomy za wybitne zasługi dla promocji polskiego filmu na świecie.

Wyróżnieni zostali:

Dr. Michał Friedrich, współtwórca (wraz z Tomem Podle) Festiwalu Filmu Polskiego w Seattle, od 1992 do 2009 r. prowadzący te imprezę, organizujący retrospektywy, wystawy;

Prof. Ewa Miernowska, założycielka PFF w Madison w 1991 r. do 2020 kierująca festiwalem, który gościł wielu polskich filmowców;

Prof. Andrzej Myc, który od 1998 r. przez ponad 20 lat organizował z zespołem współpracowników PFF w Ann Arbor;

Dr. Bożena Sobolewska, która w 1998 r. przejęła i rozwinęła FPP w Rochester, stworzony pięć lat wcześniej przez Andrzeja Siwkiewicza i Dr. Ewę Hauser;

Maria Staszkiewicz, kierująca grupa organizatorów FFP w Pittsburghu od 2006 r., która zbudowała polski showcase w ramach Three Rivers Pittsburgh Film Festival;

Prof. Małgorzata Stefańska, która w 2006 r. stworzyła PFF w Buffalo, a od 2016 r. włączyła jego artystyczną ofertę do programu Buffalo Int’l Film Festival;

Dr. Zbigniew Wojciechowski, który wraz z zoną Grażyną stworzył PFF w Houston w 1997 r., inspirując wiele inicjatyw filmowych związanych z polskim filmem w Teksasie;

Zofia Schroten-Czerniejewicz, prężnie działająca w Holandii, która w 1992 r. zbudowała organizacje Scena Polska powołana do popularyzacji polskiego teatru, a od 1995 r. w kinach  na terenie całego kraju organizuje festiwale i przeglądy polskiego filmu z udziałem polskich aktorów i reżyserów.

Oskary, festiwalowe Grand Prix, dystrybucja kinowato wszystko nie spada z nieba – mówi Krzysztof Kamyszew, twórca PFFA i Prezes Society for Arts – Wieloletnia praca u podstaw, organizacja przeglądów, stale przedstawianie twórców i ich dzieł po latach starań przynosi wymierne efekty: odbiorca nie tylko zaczyna lepiej rozumieć kontekst kulturowy czy poetykę danego artysty, ale chętniej dokonuje porównań i ogląda nowe filmy zapoznanych wcześniej twórców. To właśnie ludzie, którzy na co dzień przez lata promują polskie kino w świecie, stojąc anonimowo za kulisami, poświęcając ogrom czasu i często angażując własne środki, zarażając swoja pasją innych, to oni mają wymierny wkład w liczne sukcesy polskiego kina w ostatnim ćwierćwieczu. I za należą im się wielkie podziękowania.

Oprócz dyplomów laureaci otrzymają pamiątkowe filmowe miniatury graficzne autorstwa znakomitego polskiego artysty Artura Popka, którego projekty wielokrotnie stanowiły oficjalne plakaty PFFA i współpracujących z nim festiwali filmu polskiego w Ameryce Północnej.

The Society for Arts od lat przyznaje nagrody „Złotej Ciupagi” za dokonania w promocji polskiego kina w Ameryce. Wśród laureatów tej nagrody są m.in.  najlepsi amerykańscy krytycy filmowi Roger Ebert, Michael Wilmington, twórcy i dyrektorzy festiwali filmowych Richard Pena, Pierś Handling. Ron Henderson, znakomite postaci świata filmu Martin Scorsese, Milos Stuchlik, Zygry Kozłowski. Po raz pierwszy jednak znacząco zostaje wyróżniona grupa promotorów pochodzenia polskiego.

33. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce jest możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Konsulatu Generalnego RP w Chicago, Star-Tech Glass Inc., Hoteli Hilton, Fundacji Kopernikowskiej, Sling, Society for Arts oraz licznych sponsorów indywidualnych i korporacyjnych.

 

Źródło: https://pffamerica.org/

Nasi partnerzy


Top