Powstanie nowy regulamin Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych?

Zaproszenie, wraz z prośbą wskazania reprezentanta, który będzie uczestniczył w konsultacjach, zostało skierowane do najważniejszych organizacji reprezentujących różne zawody filmowe. Utworzony zespół roboczy spotka się w najszybszym możliwym terminie, tak aby jego wypracowane rozstrzygnięcia pozwoliły sprawnie rozpocząć przygotowania organizacyjne do przyszłorocznej 45. edycji festiwalu w Gdyni.

Zaproszenie zostało skierowane m. in. do Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Gildii Reżyserów Polskich, Kobiet Filmu, Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych, Polskiego Stowarzyszenia Montażystów, Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP.

Wstępny projekt regulaminu będący przedmiotem prac zespołu, zostanie oparty na postulatach zgłoszonych przez Sekcję Filmu Fabularnego SFP, Koło Młodych SFP oraz Gildię Reżyserów Polskich podczas 44. FPFF w Gdyni. Dokument zostanie przedstawiony wszystkim organizacjom przed pierwszym spotkaniem zespołu roboczego.

 

źródło: SFP

 

 

Nasi partnerzy


Top