Ponad dwa tysiące podmiotów otrzyma* pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury

2064 podmioty otrzymają pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, którego budżet wynosi 400 mln zł. Środki z FWK zostaną wykorzystane między innymi na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy.

Powołanie i uruchomienie Funduszu Wsparcia Kultury było bardzo wyczekiwane przez środowisko. Ze względów epidemicznych czas nie był naszym sprzymierzeńcem, działaliśmy pod jego dużą presją i wiedzieliśmy o tym. Dlatego tym bardziej cieszę się, że cały proces – w tym proces legislacyjny – udało się przeprowadzić w tak szybkim tempie. Pozostał nam ostatni i zarazem najważniejszy krok: wypłata świadczeń – podkreśla wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, prof. Piotr Gliński.

O pomoc finansową w ramach utworzonego we wrześniu Funduszu Wsparcia Kultury ubiegało się 2246 podmiotów – samorządowych instytucji artystycznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców – prowadzących działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki lub tańca. Ocenie merytorycznej poddano 2064 prawidłowo wypełnione i złożone wnioski.

Pełna lista beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe jest przeznaczone na działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym polegającą na świadczeniu usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego zwraca uwagę, że epidemia postawiła w niezwykle trudnej sytuacji ludzi kultury nie tylko w naszym kraju. Ten problem nie respektuje zamykania granic. Dziś ma oczywisty wpływ na sytuację materialną osób pracujących „w” i „dla” kultury, ale nie tylko na nią. Często zwracamy uwagę, że tracąc zajęcie, traci się możliwość zarobku. Rzadko mówimy natomiast o tym, że traci się także możliwość działania, tworzenia, co w aktywności artystycznej jest niezwykle ważne. I tu także widzę wielkie znaczenie Funduszu Wsparcia Kultury oraz wartość, nie tylko materialną, tych środków.

– Liczba złożonych wniosków świadczy o sukcesie programu – wskazuje z kolei Katarzyna Meissner, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca. – W trakcie naboru nasi specjaliści byli dostępni dla wnioskodawców za pośrednictwem infolinii, poprzez skrzynki mailowe oraz media społecznościowe. Wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego udzielaliśmy informacji i pomocy przez siedem dni w tygodniu. Odebraliśmy w tym czasie kilka tysięcy połączeń telefonicznych i odpisaliśmy na ponad tysiąc dwieście maili od wnioskodawców. Równolegle do startu naboru ruszyła weryfikacja wniosków pod kątem oceny formalnej i merytorycznej – dzięki temu proces zakończyliśmy w rekordowym, jak na skalę tego działania, tempie.

Fundusz Wsparcia Kultury w liczbach

2064 prawidłowo wypełnione i złożone wnioski.

Pomoc otrzymają:

144 samorządowe instytucje artystyczne – przyznana kwota 94 716 434 ;

306 organizacji pozarządowych (NGO-sów) – przyznana kwota 38 578 661 ;

448 przedsiębiorców – przyznana kwota 90 959 964 ;

1166 firm świadczących usługi zaplecza scenotechnicznego – przyznana kwota 175 235 109 zł.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚRODKI Z FUNDUSZU WSPARCIA KULTURY:

Jesteś beneficjentem? Oto kolejne kroki:

  1. Niebawem otrzymasz poprzez platformę https://fwk.witkac.pl/ wygenerowaną umowę, uzupełnij  ją o dane, o które zostaniesz poproszony, dołącz niezbędne dokumenty i zaakceptuj.
  2. Po weryfikacji poprawności dokumentu przez odpowiedni instytut podpisz umowę, korzystając z wybranej formy:
  • podpisu kwalifikowanego i odeślij umowę elektronicznie
  • potwierdzenia tożsamości ePUAP i odeślij umowę elektronicznie
  • podpisz ręcznie i odeślij niezwłocznie do właściwego Instytutu.

Pamiętaj! Do umowy dołącz wniosek oraz dokumenty rejestrowe instytucji/firmy.

*Update 15 listopada: 

Po licznych krytykach FWK, płynących z każdej strony, Ministerstwo Kultury zdecydowało się wstrzymać wypłaty. Między innymi, na twitterze ministra Glińskiego pojawiło się wyjaśnienie: „Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie. Wkrótce stosowny komunikat”.

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/ponad-dwa-tysiace-podmiotow-otrzyma-pomoc-z-funduszu-wsparcia-kultury

Nasi partnerzy


Top