Polska obecność na forum lokacji filmowych w USA

Reprezentacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej bierze udział w AFCI Week – wydarzeniu zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Komisarzy Filmowych. Coroczne forum lokacji filmowych odbywa się w Los Angeles w ostatnich dniach marca. To spotkanie profesjonalistów jest okazją do zaprezentowania polskich lokacji oraz możliwości współpracy z naszą branżą filmową. Z Polski uczestniczą w nim także przedstawiciele Wrocław Film Commission i Kraków Film Commission.

Członkiem AFCI jest Polska Komisja Filmowa. Istnieje od 2012 roku, a od 2019 jest częścią Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jej celem jest stwarzanie warunków do realizacji międzynarodowych produkcji filmowych na terenie Polski oraz zaktywizowanie lokalnej przedsiębiorczości, przez przyciąganie zagranicznych inwestycji i produkcji do regionów naszego kraju. Zadaniem PKF jest także zagraniczna promocja polskiego potencjału filmowego, turystycznego i dziedzictwa kulturowego.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Komisarzy Filmowych – Association of Film Commissioners International (AFCI) powstało w 1975 roku. Organizacja zrzesza ponad 300 komisji filmowych z 45 krajów z całego świata. W organizowanym co roku w Los Angeles wydarzeniu biorą udział profesjonaliści z branży filmowej, telewizyjnej i reklamowej. Uczestnicy koncentrują się przede wszystkim na poznawaniu i poszukiwaniu lokacji do przyszłych produkcji. Omawiają także światowe trendy w produkcji i nawiązują kontakty.

Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie: afci.org

Nasi partnerzy


Top