Podsumowanie II Forum Kreatywności: Prawo czy bezprawie – przyszłość prawa autorskiego w Internecie

(II) Forum Kreatywności – Prawo czy bezprawie – przyszłość prawa autorskiego w Internecie.

23 kwietnia w Kinie Kultura odbyło się II Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna PolskaPrawo czy bezprawie – przyszłość prawa autorskiego w Internecie.

Twórcy, uzyskując prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, które jest wprost wymienione w dyrektywie, tak naprawdę uzyskują prawo do lepszego życia tak naprawdę i mogą stać się partnerami dużych korporacji. (Maciej Sobczyk, GSP, II Forum Kreatywności)

 

Polska jest obecnie jedynym krajem, w którym przepisy Parlamentu Europejskiego z 17 kwietnia 2019 roku wciąż nie zostały wprowadzone do  ustawodawstwa.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska a także zrzeszone organizacje członkowskie reprezentujące środowiska kreatywne, uczestniczą od wielu lat w procesie kształtowania reformy prawa autorskiego w Internecie – rozpowszechnialiśmy fakty, obalaliśmy mity.

Owocem tych działań było całodniowe spotkanie w Kinie Kultura 23 kwietnia – kolejna już konferencja Stowarzyszenia Kreatywna Polska, podejmująca zagadnienie dostosowania praw autorskiego do nowych warunków.

Po raz pierwszy jednak zorganizowaliśmy wydarzenie w ramach cyklu Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

W czasie kilkugodzinnej debaty staraliśmy się (wraz z zaproszonymi twórcami i ekspertami z branż kreatywnych) odpowiedzieć na pytania i zagadnienia podzielone na cztery tematyczne panele:

1. Dlaczego dyrektywa DSM jest ważna i co daje twórcom.
2. Co to jest „eksploracja tekstów i danych”?
3. O czym powinni wiedzieć twórca i użytkownik po zmianie przepisów prawa autorskiego.
4. Krajobraz po implementacji dyrektywy DSM w innych krajach europejskich. W tym panelu,
łączyliśmy się online z przedstawicielami branż kreatywnych w krajach, które już
zaimplementowały dyrektywę.

W czasie Forum padały ważne pytania i obawy, z których wynikało, że jeśli nadal będziemy ignorować fakt, że świat stał się przede wszystkim cyfrowy, to kolejne branże związane z szeroko pojętą kulturą po prostu przestaną istnieć.

Podsumowując konferencję, prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska, Jerzy Kornowicz podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w dyskusji i podkreślił, że (z wypowiedzi naszych gości i, panelistów), wynika jasno: – Implementacja dyrektywy jest nierozerwalnie związana z jakością życia i ma na tę jakość życia ogromny wpływ, zarówno dla tych, którzy generują wkład kulturowy jak i z niego korzystają. Wszystko co robimy, robimy w gruncie rzeczy dla owych jakości egzystencjalnych, ale też, chciałoby się powiedzieć, etycznych i aksjologicznych. To wszystko, co tutaj stało się, ma swoją perspektywę (zarówno) biznesową, ale nie dajmy się jej zwieść, ponieważ to jest także perspektywa kulturowa i prospołeczna. To, uważam, jest bardzo ważne i parę osób to podkreślało.

Przy okazji – kontynuował prezes Kornowicz – chciałbym ogłosić też konkurs – który niekoniecznie musi być dziś rozstrzygnięty, o dostarczenie nam wiadomości, nie na zasadzie szpiegowskiej, ale pewnych być może estymacji – o jakie pieniądze wielkim platformom chodzi? – Jaki jest ten zysk, dla którego, tak rok po roku, a, jak niektórzy zauważyli, nawet miesiąc po miesiącu, w jakimś sensie, łupią nas, twórców i jakoś kładą do głowy rządzącym takie poglądy, że bez względu na to, jaka (rządzi) ekipa, wydają się oni, bardzo często, być bliżej racjom owych wielkich platform, niż racjom tego, co się jeszcze niedawno nazywało i nadal słusznie powinno tak nazywać, twórczością rodzimą. Być może, ileś armat obiecano kolejnym rządom, w zamian za odstąpienie od tantiemowania, np. wykonawców, czy odstąpienia od niektórych czystych nośników, jeśli chodzi o ową listę.

Jak powiedziała Barbara Jóźwiak – 'zobaczymy na co nas stać w czasie dyskusji w Sejmie i w Senacie’. I to będzie moment dla nas bardzo ważny. Wydaje się, że tym bardziej jest to istotne, że rząd jest bezsilny, wobec stopnia komplikacji i zróżnicowania regulacji prawnych. O tym mówili nasi goście, w panelu, który przed chwilą przebrzmiał – że to jest tak skomplikowana materia, że każda branża ma swoją specyfikę. Na prawdę, tam w rządzie jest paru ludzi, którzy usiłują to ogarnąć. Na miejscu rządu, ja wiem, że to jest taka kategoria niejako metafizyczna, ja bym zrobiła jakąś komórkę, jakiś komitet, grupę osób, która byłaby afiliowana do celu wspólnego, trans gatunkowego, trans branżowego szukania najlepszych rozwiązań i tłumaczenia racji. Być może trzeba taką zasugerować na tym etapie, bo rząd sam na to nie wpadnie…

Ja miałem (podczas Forum) także wielkie poczucie wspólności spraw, które szło przez różne branże, a być może wspólnoty w ogóle. Jak parę osób zauważyło i zdawało nam z tego sprawę, warto brać rzeczywistość w swoje ręce – i tutaj jeszcze raz ukłon w stronę młodych filmowców, którzy dali ku temu przykład.

Prezes Kornowicz podziękował jeszcze raz wszystkim za udział w II Forum Kreatywności i zaprosił na III Forum Kreatywności, 11 czerwca, które będzie poświęcone sztucznej inteligencji.

Fora Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych.

 

Dyrektywa DSM odnosi się do zasad korzystania z twórczości w Internecie… Jest regulacją kompleksową, ale bardzo sprawiedliwą, jeśli chodzi o podmioty uprawnione i podmioty korzystające z utworów. Jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym jedną i drugą stronę biznesu. (r.pr. Małgorzata Machczyńska, II Forum Kreatywności, SKP)

 

Całe II Forum Kreatywności można wciąż obejrzeć na FB Forum Kreatywności:
https://www.facebook.com/forumkreatywnosciskp/videos/984340289868489/

II Forum Kreatywności, podzielone na poszczególne panele dostępna jest także na YT Stowarzyszenia Kreatywna Polska:
https://www.youtube.com/@StowarzyszenieKreatywnaPolska/featured

Nasi partnerzy


Top