Nowa Rada PISF

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu powołał Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2020-2023.

Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, a także zatwierdza Programy Operacyjne PISF

W jej skład wchodzi 11 członków – przedstawicieli twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych.

W skład Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej powołanej na lata 2020-2023 wchodzą:

– Sean Bobbitt

– Kinga Dębska

– Lidia Duda

– Marlena Gabryszewska

– Robert Kaczmarek

– Mariusz Łukomski

– Paweł Nowacki

– Marta Plucińska

– Paweł Rzewuski

– Mariusz Spisz

– Krzysztof Turkowski

Członków Rady PISF, na podstawie ustawy o kinematografii, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu powołuje na trzyletnią kadencję.

źródło: PISF

Nasi partnerzy


Top