Najważniejsze działania Polskiej Izby Książki w roku 2022

Polska Izba Książki (PIK) podsumowała swoje najważniejsze działania w 2022 roku.

  • Dużym sukcesem działań PIK w 2022 roku jest zmiana w systemie oświaty w zakresie kształcenia kadry dla branży wydawniczo-księgarskiej. Na wniosek Izby uruchomione zostanie we wrześniu 2023 roku dwuletnie pomaturalne studium w zawodzie „Animator rynku książki”. Przy opracowaniu podstaw programowych dla Studium „Animatora rynku książki” współpracowali praktycy rynku książki, członkowie Rady PIK: Aldona Mackiewicz, Grzegorz  Majerowicz oraz Piotr Dobrołęcki. Absolwenci Studium będą pozyskiwali umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz relacji z klientami, w szczególności zaś: założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa rynku książki, wykonywania prac związanych  z realizacją transakcji kupna i sprzedaży, pozyskiwania informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw, organizowania działań marketingowych, stosowania technik informatycznych i korzystania z mediów społecznościowych.

 

  • Polska Izba Książki przez cały rok pracowała intensywnie w obszarze legislacyjnym. Dzięki pracy dwóch zespołów prawników-wolontariuszy PIK mogła złożyć istotne uwagi w ramach konsultacji społecznych odnośnie ważnych dla branży projektów ustaw

 

  • Wieloletnie starania Izby o powrócenie do stawki 0% VAT na książkę i prasę nabrały w 2022 roku konkretyzacji i przyspieszenia w efekcie zmian w prawie unijnym. Prezesi PIK-u oraz IWP byli w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów (pisma, spotkania), przedkładając stosowne  dane  i wyliczenia. Pomimo tych starań i wsparcia ze strony MKiDN,  prace MF nad wdrożeniem 0% VAT na książki i prasę  zostały zahamowane a pod koniec roku zapadła w tym zakresie negatywna decyzja MF. W związku z tym faktem z inicjatywy prezeski Soni Dragi  i wiceprezesa Grzegorza Majerowicza wznowiono prace nad projektem ulgi podatkowej z tytułu zakupu książki, przygotowując zbiór merytorycznych danych do wniosku w tym temacie.

 

Podsumowanie najważniejszych działań PIK-u pod poniższym linkiem:

http://www.pik.org.pl/komunikaty/979/najwazniejsze-dzialania-polskiej-izby-ksiazki-w-roku-2022

 

źródło: http://www.pik.org.pl/

 

Nasi partnerzy


Top