Nabór zgłoszeń do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Do 24 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatury osób i instytucji, które w szczególny sposób wyróżniły się w upowszechnianiu polskiej kultury filmowej w 2018 r.

Nagrody PISF to jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej.

Polski Instytut Sztuki Filmowej po raz dwunasty nagrodzi najlepszych w 9 kategoriach:

  • Kino,
  • Wydarzenie filmowe,
  • Promocja polskiego kina za granicą,
  • Krytyka filmowa,
  • Książka o tematyce filmowej,
  • Edukacja filmowa,
  • Dystrybucja polskiego filmu,
  • Dyskusyjny Klub Filmowy,
  • Plakat filmowy.

Kandydatów do Nagród PISF zgłaszają instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury.

Wnioski można składać przez Internetowy System Składania Wniosków https://wnioski.pisf.pl od 10 do 24 czerwca br. Załączniki w kategorii „Książka o tematyce filmowej” należy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. na adres Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, z dopiskiem „Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej”.

Dodatkowo w tegorocznej edycji Nagród PISF zostały wprowadzone zmiany dotyczące składania oraz procedowania wniosków w kategorii „Plakat filmowy”. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, kategorii „Plakat Filmowy”.

Laureatów poznamy we wrześniu podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Do pobrania:

Autorem statuetki jest Xavery Deskur Wolski.

Nasi partnerzy


Top