Miasto Radom podpisało list intencyjny dotyczący rozwoju Ogólnopolskich Spotkań Filmowych „Kameralne lato”

Podczas konferencji prasowej inicjującej 12. edycję KAMERALNEGO LATA Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski i Maciej Dominiak, Dyrektor Stowarzyszenia FILMFORUM, organizatora festiwalu, podpisali list intencyjny dotyczący strategii rozwoju Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO. Na mocy dokumentu uznano festiwal za inicjatywę strategiczną dla rozwoju kultury filmowej w Radomiu.

„Zdecydowałem o podpisaniu listu intencyjnego, bo chcemy aby najbliższe trzy edycje – w roku 2020, 2021 i 2022 – były zdecydowanie poważniej przez nas potraktowane finansowo – zadeklarował Prezydent Miasta Radomia, Radosław Witkowski. – Cieszymy się, że to właśnie nasz Radom jest tym miejscem, które daje szansę młodym twórcom. Radom to doskonałe miejsce, aby rozpoczynać wielką karierę i mam nadzieję, że twórcy, którzy wezmą udział w 12. edycji będą mogli kiedyś powiedzieć, że swoją wielką, międzynarodową karierę filmową zaczynali w naszym mieście”.

Gmina Miasta Radom zabezpieczy minimalne, prognozowane na każde z trzech lat wsparcie finansowe w wysokości 100 tys. złotych. Z kolei FILMFORUM przygotuje każdą z rocznych edycji przedsięwzięcia w oparciu o stale rozwijaną, autorską koncepcję programową łączącą promocję marki Miasta Radom z upowszechnianiem wartościowej kultury filmowej. W ramach przygotowań i realizacji każdej z trzech rocznych edycji festiwalu zostaną przeprowadzone kompleksowe działania organizacyjne, zakładające stały rozwój i ewolucję programową wydarzenia.

„Walczymy o to, aby KAMERALNE LATO weszło do elitarnego grona ogólnopolskich, ważnych i charakterystycznych pod względem programowym festiwali filmowych” – podkreślił Maciej Dominiak, Dyrektor FILMFORUM.

Miasto Radom zobowiązało się do udzielenia merytorycznego i organizacyjnego wsparcia w zakresie działań związanych z przygotowaniem i realizacją KAMERALNEGO LATA. Jest to krok gwarantujący rozwój festiwalu w kolejnych latach i wzmocnienie jego rangi na festiwalowej mapie Polski.

Festiwal dofinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który jest także patronem wydarzenia.

Źródło: PISF

Nasi partnerzy


Top