fot. KIPA; LINKEDIN

Maciej Dydo został dyrektorem Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu w MKiDN

Maciej Dydo, przez ostatnie cztery lata, dyrektor KIPA, został powołany 15 stycznia 2023 roku na stanowisko dyrektora Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informację o powołaniu Macieja Dydo na dyrektora Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu w MKiDN opublikowało SFP na swojej stronie internetowej.

Do zadań Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu w MKiDN należy m.in. inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa autorskiego i prawa filmowego oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych w tym zakresie, sporządzanie opinii prawnych, a także prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Jednostka opiniuje również m.in. dokumenty organizacji międzynarodowych działających w dziedzinie prawa autorskiego i filmowego, wnioski o objęcie honorowym patronatem ministra przedsięwzięć kulturalnych oraz wnioski o nadanie statusu oficjalnej koprodukcji filmom na podstawie umów bilateralnych realizowanym przez polskich koproducentów z zagranicznymi partnerami.

Jak można przeczytać na stronie SFP (https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,35314,1,1,Maciej-Dydo-dyrektorem-Departamentu-Prawa-Autorskiego-i-Filmu-w-MKiDN.html) Maciej Dydo jest absolwentem SGH (Szkoła Główna Handlowa), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez ostatnie cztery lata był dyrektorem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Wcześniej wiele lat pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów. W latach 2004-2009 był głównym specjalistą w Telewizji Polskiej S.A. Rozwijał polityki rządowe w obszarze wsparcia sektorów kreatywnych, prawa autorskiego, digitalizacji, bibliotek i archiwów. Współtworzył przepisy dotyczące polskich zachęt finansowych dla produkcji filmów i seriali. Członek grupy eksperckiej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii 12-tej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – Przemysły Kreatywne, współzakładał również inicjatywę Film dla Klimatu. W 2023 roku był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

Cytowany w komunikacie Maciej Dydo powiedział, że: – „Rolą ministra kultury i dziedzictwa narodowego jest zapewnienie równowagi, która umożliwia stabilny rozwój polskich sektorów kreatywnych. Mam nadzieję, że w jubileuszowym roku 30-lecia obowiązywania polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wypracujemy rozwiązania na miarę współczesności uwzględniające postęp technologiczny, wzmacniające polskie biznesy kreatywne i zapewniające satysfakcjonujące wynagrodzenia dla twórców. Musimy nadrobić powstałe zaległości i jednocześnie myśleć perspektywicznie o technologiach, które mają potencjał zmiany w obszarze korzystania z praw. Równolegle będziemy pracować nad poprawą mechanizmów wsparcia sektora audiowizualnego”

źródło: SFP, PAP

Nasi partnerzy


Top