Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych – państwowej instytucji kultury, której głównym zadaniem jest wsparcie reprezentowanych przez Państwa organizacje branż kreatywnych.

Ogłoszenie wraz załącznikami opublikowane zostało m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN pod adresem:

https://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-na-kandydata-na-dyrektora-centrum-rozwoju-przemyslow-kreatywnych-4588.php

 

W liście wysłanym do środowisk podsekretarz stanu w MKiDN Andrzeja Wyrobiec napisał, miedzy innymi:

„Zachęcam do zapoznania się z nim i rozpowszechnienia w Państwa środowiskach, także za pośrednictwem stron internetowych czy kanałów social media Państwa organizacji. Zależy mi na tym, by kandydat ostatecznie wyłoniony przez Komisję Konkursową cechował się dogłębną znajomością sektorów kreatywnych i kultury, specyfiki poszczególnych branż i ich wzajemnych zależności, co zapewni sprawne funkcjonowanie CRPK i realizację jego celów statutowych. Informuję także, że na mocy art. 16 ust. 4 pkt 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator instytucji kultury powołuje w skład Komisji Konkursowej dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania tej instytucji. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie kandydatur Państwa środowisk wraz z krótkimi biogramami do 1 kwietnia 2024 r.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Wyrobiec”

 

źródło: MKiDN

Nasi partnerzy


Top