Konferencja Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Z okazji obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej Stowarzyszenie Kreatywna Polska organizuje 25 kwietnia konferencję pt: „sPrawni w Internecie – jak budować Internet fair play”.

W związku z planowanymi panelami tematycznymi Stowarzyszenie wysyła zaproszenia do przedstawicieli ugrupowań i kół politycznych.

Środowiska kreatywne nieustannie borykają się z wyzwaniami związanymi z obrotem twórczością w Internecie i otoczeniem prawnym niedostosowanym do rozwoju nowych technologii. Pandemia COVID-19, która zamknęła nas w domach pokazała jak ważnym medium jest Internet. Również dla przemysłów kreatywnych, które straciły wiele ze źródeł przychodu. Pokazała jak bardzo potrzebne są odpowiednie regulacje, które pozwolą na zrównoważony obrót dobrami kultury, wspomogą legalne źródła i zahamują internetowe piractwo. Podczas konferencji poruszymy tematy takie jak prawa człowieka w Internecie, prawo autorskie dostosowane do cyfrowej rzeczywistości, finansowanie twórczości i rola NFT, narzędzia wprowadzone dyrektywą w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym czy prace nad aktem o usługach cyfrowych (Digital Services Act).

Szczegółowy program konferencji wraz z listą prelegentów podczas całej konferencji opublikujemy wkrótce.

źródło: SKP

 

Nasi partnerzy


Top