Irena Strzałkowska Prezeską KIPA na kadencję 2022-2025

Walne Zgromadzenie KIPA 30 września dokonało wyboru nowych władz. Prezeską KIPA została jednogłośnie wybrana Irena Strzałkowska.

W czasie Walnego Zgromadzenia Irena Strzałkowska powiedziała, że dla niej najważniejsze jest „wzmocnienie pozycji producenta i konieczność zbudowania świadomości o warunkach pozyskiwania środków na finansowanie filmu.”

Irena Strzałkowska to znana postać w polskim środowisku filmowym. Urodziła się w Lublinie. Z wykształcenia jest ekonomistką, w latach 1974-81 pracowała w Paryżu jako attaché w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UNESCO. Po powrocie do kraju była wicedyrektorką Departamentu Organizacyjno-Prawnego w w Biurze Komitetu Kinematografii, gdzie odpowiadała za promocję filmu polskiego za granicą. Od początku lat 90. współpracowała z Krzysztofem Zanussim – była zastępcą dyrektora w jego Studiu Filmowym „Tor”. Przez 30 lat reprezentowała Polskę w ramach funduszu Rady Europy Eurimages, dofinansowującego europejskie koprodukcje.  W 2021 roku Irena Strzałkowska (i reżyser Jan Komasa) zostali odznaczeni przez ambasadora Francji Frédérica Billeta Orderem Sztuki i Literatury. Od 1957 r. wyróżnienie to otrzymują m.in. osoby zasłużone dla współpracy kulturalnej Francji z innymi krajami.

Podczas walnego zebrania członkowie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych wybrali również nowy zarząd. Wiceprezesami organizacji zostali: Zbigniew Domagalski (WFDiF) oraz Stanisław Zaborowski (Silver Frame). W skład zarządu weszli: Piotr Belka (MTL Max Film), Małgorzata Domin (Domino Films), Iza Kiszka – Hoflik (IKH Pictures Production), Tomasz Morawski (HAKA Films), Paulina Zacharek (Momakin) i Małgorzata Prociak (ZK Studio).

źródło: Wikipedia, KIPA

Nasi partnerzy


Top