Forum Kreatywności SKP. Prezentacja na temat sektorów gospodarki kreatywnej

Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska to (planowany) przez Stowarzyszenie cykl spotkań służących wymianie doświadczeń i informacji o sektorach kultury i kreatywnych w Polsce. Pierwsze Forum Kreatywności SKP miało tytuł – „Finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia.” Odbyło się 24 października w Kinie Kultura.

Spotkanie rozpoczęła prof. dr hab. Dorota Ilczuk, która kieruje wydziałem gospodarki kreatywnej na SWPS i jest badaczką sektorów kultury z Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną:

„Aby głos twórców sektorów kultury i kreatywnych został usłyszany i zrozumiany, inicjatywy takie,  jak Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska są to inicjatywy bardzo pożądane”.

Badaczka omawiając swoją prezentację powiedziała, że „liczby nie kłamią – nie manipulują, pozwalają nam samym podjąć decyzję, jak je interpretować”. Dodała też, że mimo iż nie ma sensu, aby co roku robić badania, choćby ze względów finansowych (są po prostu drogie), to jednak tych badań jest wciąż za mało i, aby były rzetelne,  powinno się je robić, przynajmniej raz na  trzy lata.  Bo są potrzebne. Zachęciła także do wypełniania ankiet, ponieważ one pomagają zbudować podstawę naszej przyszłości.

Podkreśliła, że sektor CCS (Culture and Creative Sektor) ma być jeden i obejmować przemysły i branże kreatywne, i że tam się też mieszczą branże i obszary, które są nieprzemysłowe (oprócz tych przemysłowych), czyli praktycznie wszystko – to jest to holistyczne myślenie o kulturze i że wreszcie kultura nie jest traktowana, jako biedny krewny, który musi ciągle prosić o pieniądze, tylko, jako ten obszar, który potrafi zarobić i to nieźle. Najnowsze badania sektora CCS to nie tylko wiedza, jaki jest procentowy wkład kultury w PKB i ile te przemysły tworzą miejsc prac. To są bardzo ważne informacje, ale nowe badania odnoszą się także do tego, co jest niewidzialne, bo to także ma wartość – że ważny jest efekt końcowy, ale także etap kreacji.

Całość wystąpienia i prezentacji prof. dr. hab. Doroty Ilczuk pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=RNvoHGdLp2g&t=6s

 

źródło: SKP, Forum Kreatywności; https://www.youtube.com/@StowarzyszenieKreatywnaPolska

Nasi partnerzy


Top