Film Commission Poland będzie działać w strukturach Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Film Commission Poland to instytucja, której głównym zadaniem jest promocja polskich lokacji oraz branży filmowej na rynku międzynarodowym. Do zadań Komisji doszła promocja zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnych, których operatorem będzie PISF.

Ogólnopolska komisja filmowa (Film Commission Poland) została powołana do życia w 2012 roku z inicjatywy regionalnych komisji i funduszy filmowych oraz organizacji branżowych takich jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Komisja służy jako pierwszy punkt kontaktowy dla filmowców zainteresowanych realizacją produkcji w Polsce, jest aktywna na międzynarodowych targach filmowych oraz blisko współpracuje z siecią regionalnych komisji filmowych. FCP wydaje takie publikacje jak Polish Film Magazine czy Production & Location Guide, które przybliżają zagranicznemu odbiorcy polski rynek audiowizualny i możliwości współpracy z polską branżą filmową. Film Commission Poland jest także aktywnym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń branżowych – European Film Commissions Network, Association Film Commissioners International oraz Location Managers Gulid International.

Przez kilka lat komisja funkcjonowała w strukturach Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne. Od jesieni tego roku operatorem FCP jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zmiana została podyktowana przede wszystkim przygotowaniami do wprowadzenia w Polsce zachęt finansowych dla produkcji audiowizualnej, którymi będzie zarządzał Instytut.

– Pierwsza aktywność w zakresie promocji zachęt dla produkcji audiowizualnej w Polsce już za nami – mówi Anna E. Dziedzic, która kieruje działaniami Komisji w ramach PISF. – Przedstawiliśmy założenia systemu zachęt na American Film Market w Los Angeles, na Baltic Event w Tallinnie oraz na targach FOCUS w Londynie i wszędzie spotykaliśmy się z dużym zainteresowaniem producentów. Kolejnym przystankiem na naszej promocyjnej trasie jest Berlin.

Ustawa wprowadzająca zachęty dla produkcji audiowizualnej w Polsce została uchwalona przez Sejm 9 listopada, a podpisana przez Prezydenta 12 grudnia br. Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Uzupełnieniem regulacji ustawowych będą rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło: PISF

 

Nasi partnerzy


Top