Europejski Fundusz Eurimages poszukuje niezależnych ekspertów do oceny projektów filmowych

Europejski Fundusz Eurimages rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów na niezależnych ekspertów, których zadaniem będzie ocenianie projektów filmowych starających się o dotacje.  Poszukiwani są specjaliści z sektorów filmowych, audiowizualnych lub kulturalnych. Wyłonieni z tego grona eksperci, będą pracować w ramach programu wspierania koprodukcji, ale mogą również zostać skierowani do oceny w ramach innych programów Funduszu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.coe.int/en/web/eurimages/experts

Wnioskodawcom zaleca się dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, ponieważ większość elementów zostanie wykorzystana w procesie selekcji i nie wszystkie będzie można zmienić po złożeniu wniosku. Wytyczne, które można pobrać w sekcji „dokumenty”, zawierają pełny opis funkcjonowania systemu ekspertów zewnętrznych, w tym proces selekcji, misje Funduszu, warunki finansowe i administracyjne.

Baza niezależnych ekspertów i ich udział w procesie decyzyjnym jest częścią reformy Funduszu, która wchodzi w życie od 1-go stycznia 2022 roku.  Jednym z założeń reformy jest większa otwartość Funduszu na zróżnicowanie ekspertów zewnętrznych pod względem kompetencji, wieku, pochodzenia oraz płci.

Skład ekspertów zaangażowanych do oceny w sesji 1/2022 r. (wykonywanie pracy na przełomie lutego i marca 2022 roku) będzie ostatecznie zatwierdzony przez Zarząd Funduszu w grudniu tego roku. Nabór pozostanie otwarty, umożliwiając nowym kandydatom składanie wniosków w dowolnym momencie.

Kandydaci powinni, między innymi, posiadać wysoki poziom umiejętności czytania w języku angielskim i mieć co najmniej trzyletnie, udokumentowane doświadczenie w swojej dziedzinie działalności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy dokładnie zapoznać się z treścią wytycznych dostępnych pod adresem:

https://www.coe.int/en/web/eurimages/experts

Szczegółowe pytania należy kierować pod adres:

eurimages-experts@coe.int

źródło: PISF

Nasi partnerzy


Top