Piosenka, czyli utwór słowno-muzyczny

Piosenka to określenie potoczne. W rozumieniu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku piosenka to utwór słowno-muzyczny. Jeśli kompozytorem muzyki i autorem tekstu jest ta sama osoba, to tylko takiej osobie będą przysługiwały prawa autorskie do piosenki jako utworu słowno-muzycznego. Jeśli autorem tekstu jest jedna osoba (lub więcej osób), a ktoś inny (jedna osoba lub więcej) jest kompozytorem, to prawa autorskie będą przysługiwać wszystkim jako współtwórcom.

Twórca piosenki lub jej współtwórcy otrzymują przysługujące im wynagrodzenie za korzystanie z utworu za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W Polsce status takiej organizacji posiada np. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. ZAIKS, w imieniu autorów, wyraża zgodę na korzystanie z utworów, pobiera wynagrodzenie od podmiotów korzystających z utworów (np. stacje radiowe i telewizyjne, dyskoteki, organizatorzy koncertów, prowadzący działalność handlową lub usługową, w których publicznie są wykonywane lub odtwarzane piosenki), a następnie dzieli je pomiędzy uprawnionych według określonych stawek.

Źródło: projekt edukacyjny „Bądź oryginalny” przygotowany przez BSA, FOTA, ZPAV, ZAIKS.
Tytuł, skróty, wyróżnienia, redakcja tekstu: Kreatywnapolska.pl
Przedruk za zgodą: ZPAV

Nasi partnerzy


Top