Gra i program komputerowy

Gra komputerowa jest przykładem programu komputerowego chronionego przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Podobnie jak w wypadku utworów audiowizualnych, tak i programom komputerowym został poświęcony osobny rozdział w Ustawie. Prawa autorskie do programu komputerowego przysługują jego producentowi (osobie prawnej lub fizycznej). Upoważnienie do korzystania z gry komputerowej lub jakiegokolwiek innego programu komputerowego, podobnie jak w wypadku innych utworów, nosi nazwę licencji. Nabywca oryginalnego programu komputerowego uzyskuje prawo do korzystania z niego na zasadach określonych w licencji i w Ustawie.

W wypadku programów komputerowych rozróżniamy licencje umożliwiające instalację i korzystanie z jednej kopii programu komputerowego na jednym komputerze oraz licencje wielostanowiskowe, uprawniające do instalacji i korzystania z programu na większej liczbie komputerów. Niemniej jednak ta ostatnia możliwość musi zawsze jasno wynikać z treści umowy licencyjnej. Warto dodać, iż umowy licencyjne najczęściej występują obecnie w formie elektronicznej. Bardzo często również przed zainstalowaniem danego programu użytkownik musi zaakceptować warunki umowy licencyjnej poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony. Ciągle jednak zdarzają się umowy licencyjne w formie papierowej dołączane do opakowania z programem.

Źródło: projekt edukacyjny „Bądź oryginalny” przygotowany przez BSA, FOTA, ZPAV, ZAIKS.
Tytuł, skróty, wyróżnienia, redakcja tekstu: Kreatywnapolska.pl
Przedruk za zgodą: ZPAV

Nasi partnerzy


Top