Sharing, czyli dzielenie sygnału telewizyjnego, to najważniejszy aspekt piractwa telewizyjnego

Kradzież sygnału telewizyjnego, nazywana potocznie piractwem telewizyjnym, jest przestępstwem, polegającym na przywłaszczeniu cudzej własności, w tym przypadku intelektualnej, czyli takiej, która powinna być szczególnie chroniona i szanowana.

Przypadki kradzieży mają miejsce zarówno na zasobach sieci telewizji kablowych, jak i satelitarnych platform cyfrowych. Jest to proceder występujący nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Jego konsekwencje są znaczące – piractwo narusza prawa producentów programów i dystrybutorów sygnału, prawa twórców programów, a także legalnych odbiorców usług telewizyjnych i przynosi szkody Skarbowi Państwa.

Prowadząc walkę z piractwem, operatorzy satelitarni i kablowi udoskonalają sprzęt i tworzą kolejne bariery technologiczne, mające na celu uniemożliwienie nielegalnego odbioru. Spotykają się z takimi procederami jak: modyfikacje kart, przeprogramowywanie dekoderów, używanie kart pirackich czy stosowanie modułów dostępu. Miejsca, w których dokonywany jest obrót urządzeniami niedozwolonymi oraz świadczone są niedozwolone usługi, to przede wszystkim strony i fora internetowe, a także bazary, giełdy i ogłoszenia prasowe. Warto jednak podkreślić, że obecnie największym wyzwaniem jest dzielenie sygnału telewizyjnego, tzw. sharing.

Kradzież sygnału telewizyjnego jest karana przez prawo. Podstawą ścigania jest ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym oraz prawo autorskie. Prowadzone działania, mające na celu coraz skuteczniejszą ochronę dóbr intelektualnych, przynoszą zauważalne rezultaty i coraz większą świadomość szkodliwości piractwa. Nadal jednak pozostaje w tej sferze wiele do zrobienia.

Ograniczenie zjawiska kradzieży własności intelektualnej wymaga spełnienia kilku warunków:

– Spójnej strategii walki z kradzieżą własności intelektualnej
– Współpracy pomiędzy sektorem państwowym i prywatnym
– Konsekwentnych działań właścicieli praw i organów ścigania – zarówno policji, prokuratury, jak i sądownictwa
– Zmiana nastawienia społeczeństwa do problemu piractwa.

***

Walka z piractwem telewizyjnym jest celem powstałego w 2002 roku Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ, które propaguje konieczność poszanowania własności intelektualnej i realizuje działania na rzecz przeciwdziałania kradzieży sygnału.

Źródło: SDPT Sygnał, czerwiec 2013 r.
Tytuł, wyróżnienia, redakcja tekstu: Kreatywnapolska.pl
Przedruk za zgodą: SDPT Sygnał

Nasi partnerzy


Top