Dzieła sztuki i prawo autorskie

Pamiętaj, że każdy obraz, rzeźba, komiks, wzór tkaniny, projekt, fotografia itp. to czyjaś twórczość, czyjeś dzieło, czyjaś praca – nie korzystaj z nich jakby była twoja.

Poza dziełami literackimi także w sztukach teatralnych, tanecznych, pracach muzycznych czy plastycznych możliwe jest zastosowanie prawa cytatu. O ile w dziełach literackich czy dziennikarskich cytat, źródło i autor zawsze muszą być wyraźnie zaznaczone w tekście, o tyle w innych rodzajach twórczości przyjmuje się zwyczajowo również inne formy oznaczenia twórcy cytowanego dzieła.

W plastyce prawo cytatu można zastosować w technice collage. Należy jednak pamiętać, że wykorzystane fragmenty obcych dzieł (cytaty) muszą pełnić rolę podrzędną wobec nowego dzieła (tj. np. fragmenty dzieł plastycznych wykorzystane w scenografii teatralnej mogą być jej elementem, ale nie mogą stanowić całości czy większości tej scenografii), a więc np.  powieszenie słynnego obrazu (bez zgody malarza) w centrum horyzontu sceny teatralnej może przekraczać ramy prawa cytatu.

Wolno fotografować, malować, rejestrować dzieła własności intelektualnej – np. pomniki, fontanny – wystawione na stałe w przestrzeni publicznej, tj. w parkach, na ulicach czy placach. Takie dzieła wolno rozpowszechniać – m.in. na pocztówkach, a także w Internecie.

W celach informacyjnych możesz rozpowszechniać fotografie utworów wystawionych w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie czy sale wystawowe. Pamiętaj jednak, że spełnienie celu informacyjnego to napisanie tekstu o trwającej wystawie a nie stworzenie bez odpowiedniej zgody np. katalogu obrazów czy rzeźb, które są wystawione w muzeum.

Pamiętaj, by nigdy nie imitować dzieł sztuki bez zgody ich autorów. Bądź w porządku wobec autorów.

Zamiast kopiować prace innych bądź dumny z własnych osiągnięć, sam twórz sztukę i promuj swoje umiejętności.

Trzymaj się wartości fair play. Nie rozpowszechniaj prac, które nie są Twoją własnością. Pamiętaj, że szacunek dla cudzej własności intelektualnej sprzyja upowszechnianiu wiedzy i uczciwemu wynagradzaniu artystów.

(=) JAWI, Kreatywnapolska.pl 2013
Tekst udostępniony na licencji CC BY 3.0 P

Nasi partnerzy


Top