Zmiany wsparcia finansowego produkcji audiowizualnych w Polsce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało rozporządzenie dotyczące szczegółowego wykazu wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2021 r. zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Szczegóły na stronie PiSF: https://pisf.pl/wp-content/uploads/2021/12/D20212419.pdf

źródło: SFP

Nasi partnerzy


Top