opis

Zaproszenie na konferencję „Ochrona kultury polskiej w kontekście Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”

W imieniu Izby Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenia Kreatywna Polska i organizacji wspierających, mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji na temat ochrony kultury polskiej w kontekście projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Przedstawimy też apel polskich twórców o poparcie dla prac nad tą dyrektywą. Wydarzenie odbędzie się 3 września 2018 roku (poniedziałek) w godz. 12.00 – 14.00, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

„Ochrona kultury polskiej w kontekście Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”

#internetfairplay

3 września 2018 r., godz. 12:00-14:00

Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie ul. Bracka 6/8

ORGANIZATOR WYDARZENIA:

Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Kreatywna Polska

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Izby Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenia Kreatywna Polska i organizacji wspierających, mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji na temat ochrony kultury polskiej w kontekście projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Przedstawimy też apel polskich twórców o poparcie dla prac nad tą dyrektywą.

Kluczowym elementem wydarzenia będzie dyskusja, w której eksperci spróbują zdefiniować najistotniejsze problemy związane z ochroną oraz statusem społeczno-ekonomicznym twórców oraz funkcjonowaniem przemysłów kreatywnych wobec braku niezbędnych uregulowań prawnych oraz będą dyskutować jakie podjąć działania we współpracy z szerokim gronem interesariuszy, w celu wspólnego, skutecznego przekazu na temat istoty roli twórców i środowisk kreatywnych wobec treści zapisów dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Mamy nadzieję, że wnioski z debaty staną się kluczowym elementem do wsparcia prac nad projektem dyrektywy, a wymiana doświadczeń w tak zróżnicowanym gronie, pozwoli na wypracowanie jak najlepszego przekazu wspierającego twórców, zmierzającego do umocnienia pozycji kultury w polskiej rzeczywistości.

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele administracji publicznej, przemysłów kreatywnych reprezentujących m.in. wydawców prasy, nadawców, dystrybutorów, producentów, twórców oraz organizacje pozarządowe i branżowe, a także media.

Wydarzenie odbędzie się 3 września 2018 roku (poniedziałek) w godz. 12.00 – 14.00, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8.

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia udziału w konferencji do 2 września 2018 roku na adres: info@iwp.pl

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie i zaszczycą nas swoją obecnością.

 

Z wyrazami szacunku,

Bogusław Chrabota, Prezes Izby Wydawców Prasy

Jerzy Kornowicz, Prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Nasi partnerzy


Top