mat. prasowe

Studio Munka ogłasza nabór!

Studio Munka, działające przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich ogłasza nabór do programów „60 Minut”, „30 Minut”, „Młoda Animacja” i „Pierwszy Dokument”. Projekty mogą zgłaszać reżyserzy, którzy nie ukończyli 40 lat.

Od tego roku nabór do programu „Młoda Animacja” będzie odbywał się tylko raz w roku, a Rada Artystyczna będzie kierowała do produkcji 3 projekty. Budżet każdej animacji będzie wynosił 100 tysięcy złotych brutto.

Nabór do krótkometrażowych programów Studia Munka trwa do 28 czerwca 2019 roku.

Celem programu „Młoda Animacja” jest umożliwienie młodym filmowcom zrealizowanie debiutanckiego filmu animowanego w profesjonalnych warunkach. Program zakłada powstanie filmów 5-10 minutowych.

Uczestnikiem „Młodej Animacji” w charakterze reżysera może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która studiuje bądź ukończyła studia w szkole filmowej albo artystycznej lub mimo braku formalnego wykształcenia filmowego, posiada doświadczenie reżyserskie udokumentowane co najmniej dwoma krótkometrażowymi formami animowanymi lub innymi pracami w nowych technikach cyfrowych. Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 40 roku życia.

Celem programu „Pierwszy Dokument” jest umożliwienie młodym filmowcom debiutu dokumentalnego w profesjonalnych warunkach. Program zakłada powstanie rocznie do dziesięciu filmów 10-15-minutowych.

Uczestnikiem „Pierwszego Dokumentu” w charakterze reżysera może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która studiuje bądź ukończyła studia w szkole filmowej albo artystycznej lub mimo braku formalnego wykształcenia filmowego posiada doświadczenie filmowe udokumentowane co najmniej dwoma krótkometrażowymi filmami dokumentalnymi. Projekt może składać reżyser, który nie ukończył jeszcze 40 roku życia.

Działalność Studia Munka jest współfinansowana przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 Nabór do fabularnych programów Studia Munka „30 Minut” oraz „60 Minut” trwa do 30 września 2019 roku.

Program „60 Minut” zakłada realizację dwóch godzinnych filmów rocznie o tematyce współczesnej. Budżet jednego filmu to około miliona złotych brutto.

Uczestnikiem programu „60 Minut” może być wyłącznie reżyser tj. osoba fizyczna, pełnoletnia, która w dacie składania projektu do programu „60 minut” nie ukończyła 40 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła studia reżyserskie lub realizatorskie w szkole filmowej lub artystycznej i jest przed pełnometrażowym debiutem fabularnym lub która mimo braku formalnego wykształcenia filmowego posiada doświadczenie reżyserskie udokumentowane co najmniej dwoma krótkometrażowymi filmami fabularnymi i jest przed pełnometrażowym debiutem fabularnym.

Partnerem programu jest telewizja Canal+.

W ramach programu „30 Minut” powstają filmy o metrażu 15–30 minut.

Do programu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci szkół filmowych lub artystycznych, którzy są przed pełnometrażowym debiutem fabularnym. Zgłaszane projekty powinny podejmować tematykę współczesną. Studio Munka przeznacza 130 tysięcy złotych brutto na produkcję jednego krótkometrażowego filmu fabularnego.

Partnerem programu jest telewizja TVN.

Regulaminy programów oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej www.studiomunka.pl.

 

Na podstawie informacji prasowej

 

 

 

 

Nasi partnerzy


Top