Sejm przyjął rządową ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych!

28 czerwca (trzeciego dnia 14. posiedzenia) Sejm przyjął rządową ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za głosowało aż 417 posłów, przeciw było 18 parlamentarzystów i tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie tzw. tantiem z Internetu, o które od wielu miesięcy walczyli polscy filmowcy.

Ustawa trafi teraz do Senatu, na końcu czeka ja podpis Prezydenta.

Sejm przyjął, między innymi poprawkę dotyczącą zwiększenia z trzech procent do 25 proc. objętości utworu, który może być wykorzystany na potrzeby zilustrowania treści w celach dydaktycznych lub związanych z prowadzeniem działalności naukowej „pod warunkiem że korzystanie to nie ma charakteru zarobkowego oraz odbywa się na odpowiedzialność tych instytucji lub podmiotów, na ich terenie lub w innym miejscu, lub za pośrednictwem bezpiecznego środowiska elektronicznego dostępnego, dzięki zastosowaniu procedur uwierzytelniających, tylko dla uczących się i nauczających lub prowadzących działalność naukową w danej instytucji lub danym podmiocie”.

Poprawka 1. o definicji reemisji (przeciwko której było nie tylko środowisko, ale też MKiDN) została wycofana przez wnioskodawców, co potwierdził przed rozpoczęciem głosowania marszałek Szymon Hołownia! 

Sprawozdawca Komisji Kultury i Środków Przekazu, poseł KO Maciej Wróbel w dodatkowym sprawozdaniu poinformował,  że „dokonano także doprecyzowania samej nazwy ustawy, która po zmianach dotyczy 'zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi'”.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec wskazał, że ustawa w obecnym brzmieniu odpowiada na zgłoszone w procesie prac sejmowych postulaty i „zabezpiecza w istotny sposób interesy polskich twórców i artystów wykonawców”.

Trzeci dzień 14. posiedzenia Sejmu, sprawozdanie posła Macieja Wróbla i głosowanie – time kod: -3:52:59 – 4:19:53

źródło: #sejm

Nasi partnerzy


Top